Termenele in procesul penal

Acest studiu de caz este parte a unei lucrari de licenta

Nu găsești ce cauți? Comandă acum lucrari de licenta, referate, proiecte, etc!

Termenele in procesul penal – Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta

Intre modurile prin care legea disciplineaza activitatea procesual penala se afla si stabilirea unor intervale de timp in care organele judiciare sau persoanele interesate pot sa-si exercite drepturile sau sa-si indeplineasca obligatiile in cadrul procesului penal.

Termenele sunt intervale de timp inauntrul carora sau dupa epuizarea carora pot fi indeplinite acte si masuri procesuale sau procedurale.

Institutia termenului in procesul penal prefigureaza un principiu fundamentai al acestei activitati judiciare, si anume operativitatea, denumita si rapiditate sau celeritate.

Fixarea unor termene in cadrul procesului penal, pe de o parte, are ca scop limitarea in timp a duratei unor masuri procesuale (fara aceste termene, masurile privative sau restrictive de drepturi ar deveni arbitrare) si, pe de alta parte, impiedica tergiversarea desfasurarii procesului penal, asigurand operativitatea actiunilor cerute de justa solutionare a cauzei penale.

Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta in conformitate cu noul Cod penal si noul Cod de procedura penala!

Pentru efectuarea anumitor activitati, legea nu fixeaza intervale de timp limitate, mentionand insa ca organele judiciare au obligatia sa dispuna operativ realizarea acestora. Aceasta obligatie a organelor judiciare este prefigurata prin expresii ca „imediat’, „de indata” ori „de urgenta”. Actele cu privire la care nu sunt fixate sau prefigurate intervale de timp pot fi efectuate oricand, in functie de aspectele concrete ale cauzei penale.

Termenele pot fi clasificate dupa mai multe criterii, si anume: in raport cu natura drepturilor si intereselor pe care le ocrotesc; in raport cu caracterul sau efectele pe care le produc in raport cu durata lor; in functie de factorul care stabileste durata termenelor; in raport cu continutul timp; dupa modul de calcul.

Bibliografie:

  • Bunеci P. (cοοrd) și аlții, Nοul Cοd dе prοcеdură pеnаlă. Nοtе, Cοrеlаții, Еxplicаții, еd. CH Bеck, Bucurеști, 2014
  • Nеagu I., Damaschin M., Tratat dе procеdură pеnală. Partеa gеnеrală, еd. Univеrsul Juridic, Bucurеști, 2014