Lucrare de licență: Uzufructul în noul Cod civil

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND DREPTUL DE UZUFRUCT 5 1.1. Aspecte generale ale dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct 5 1.2. Apariţia şi evoluţia istorică a uzufructului 25 1.3. Caracterele juridice ale dreptului de uzufruct 25 1.4. Obiectul dreptului de uzufruct 28 1.5. Dreptul de uz şi dreptul de Continua…