Lucrare de diplomă: Uzucapiunea în noul Cod civil

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI UZUCAPIUNII. REGLEMENTAREA ACTUALĂ ÎN DREPTUL ROMÂNESC 4 1.1. Uzucapiunea în dreptul roman 4 1.2. Prescripţia achizitivă în vechiul drept francez 8 1.3. Uzucapiunea în dreptul canonic 14 1.4. Prescripția achizitivă în vechiul drept românesc 15 1.5. Reglementarea actuală a uzucapiunii în noul Cod civil 18 Continua…