Lucrare de diplomă: Regimul juridic al bunurilor imobile

Introducerea lucrării de licență   Articolul 555 din noul Cod civil, statuează că proprietatea privată este un drept ce se exercită „în mod exclusiv, absolut şi perpetuu”. După cum s-a relevat şi în doctrină , ideile Revoluţiei franceze din 1789, care a proclamat dreptul de proprietate ca fiind sacru şi inviolabil sunt exprimate în formă Continua…