Lucrare de licență: Urmărirea penală

Cuprinsul lucrării de licență Urmărirea penală Urmărirea penală ABREVIERI 5 INTRODUCERE 6 CAPITΟLUL I. ASPЕCTЕ INTRΟDUCTIVЕ 8 SЕCṬIUNЕA 1. SCURT ISTΟRIC PRIVIND URMᾸRIRЕA PЕNALᾸ 8 SЕCṬIUNЕA 2. CΟNSIDЕRAṬII GЕNЕRALЕ PRIVIND URMĂRIRЕA PЕNALĂ 10 2.1. Nοṭiunеa ṣi nеcеsitatеa urmăririi pеnalе, ca fază distinctă a prοcеsului pеnal 10 2.2. Οbiеctul urmăririi pеnalе 14 2.3. Limitеlе fazеi urmăririi Continua…

Lucrare de licență: Termenul de apel

Cuprinsul lucrării de licență Termenul de apel Termenul de apel SECȚIUNEA I. ASPECTE INTRODUCTIVE 4 SECȚIUNEA II. JUDECATA ÎN PROCESUL PENAL 6 §1. Judecata – fază importantă a procesului penal 6 §2. Principiile specifice fazei de judecată 7 2.1. Publicitatea fazei de judecată 7 2.2. Nemijlocirea ca regulă a fazei de judecată 10 2.3. Contradictorialitatea Continua…

Lucrare de diplomă: Actele şi măsurile procesuale şi procedurale în cadrul procesului penal

Cuprinsul lucrării de licență Actele şi măsurile procesuale şi procedurale în cadrul procesului penal INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. ACTELE PROCESUALE ȘI PROCEDURALE ÎN CADRUL PROCESULUI PENAL 5 1.1. Noțiunea de act procesual și de act procedural 5 1.2. Actele procesuale și actele procedurale comune 6 1.3. Comunicarea altor acte procedurale 12 1.4. Mandatul de aducere 12 Continua…

Lucrare de licență: Comportamentul simulat în procesul penal

Cuprinsul lucrării de diplomă CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE 4 1.1. Considerații asupra problematicii comportamentului simulat 4 1.2. Cadrul procesual penal 8 1.3. Mijloacele tehnico – științifice în slujba ideilor de adevăr, dreptate și legalitate. 11 CAPITOLUL II. SCURT ISTORIC ASUPRA APARIȚIEI MIJLOACELOR TEHNICO-ȘTIINȚIFICE DE DETECȚIE A STRESULUI EMOTIONAL ÎN ASCULTAREA INVINUIȚILOR 14 2.1. Ascultarea de Continua…