Lucrare de diplomă: Procedura somației de plată. Oferta de plată

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. SOMAȚIA DE PLATĂ ÎN DREPTUL UNIUNII EUROPENE. TRANSPUNEREA ÎN LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ A DIRECTIVEI 2000/35/CE PRIVIND COMBATEREA ÎNTÂRZIERII EFECTUĂRII PLĂŢILOR ÎN CAZUL TRANZACŢIILOR COMERCIALE 6 1.1. Sediul materiei 6 1.2. Domeniul de aplicare a procedurii somației de plată 7 1.3. Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în Continua…