Lucrare de diplomă: Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice în cartea funciară

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. PUBLICITATEA IMOBILIARĂ. CARTEA FUNCIARĂ. ASPECTE GENERALE 5 1.1. Evidenţa cadastral-juridică 5 1.2. Cuprinsul cărţii funciare 9 1.3. Principiile sau regulile după care se conduc cărţile funciare 16 CAPITOLUL II. ÎNSCRIERILE ÎN CARTEA FUNCIARĂ 27 2.1. Definire. Obiect 27 2.2. Înscrisurile care stau la baza intabulării şi înscrierii Continua…