Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiera

Lucrare de licenta: Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiera   Cuprinsul lucrarii de diploma: Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiera INTRΟDUCEREA LUCRARII DE LICENTA CERCETAREA LA FATA LOCULUI IN CAZUL ACCIDENTELOR DE CIRCULATIE RUTIERA 4 CAPITΟLUL I. CADRUL METΟDΟLΟGIC GENERAL AL CERCETĂRII LA FAȚA LΟCULUI ÎN CAZUL ACCIDENTELΟR RUTIERE Continua…

Lucrări de licență din istorie

Putem realiza la comandă lucrări de licență din istorie. Termenul de realizare al unei astfel de lucrări de diplomă este de circa două săptămâni. Lucrarea de licență este bine documentată, are note de subsol și imagini. Mai jos aveți o listă cu câteva titluri pe care le putem realiza. Lista nu este una exhaustiva, pentru Continua…

Lucrare de diplomă: Fondul de comerț

Cuprinsul lucrării de licență Fondul de comerț INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. FONDUL DE COMERȚ. NOȚIUNE ȘI ASPECTE TEORETICE 6 1.1. Noțiunea de fond de comerț 6 1.2. Importanța fondului de comerț în activitatea comercială 10 1.3. Reglementarea în dreptul pozitiv român 12 1.4. Scurt istoric 15 CAPITOLUL II. NATURA JURIDICĂ A FONDULUI DE COMERȚ 17 Continua…

Lucrare de licență: Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului întemeiate pe gajul general

Cuprinsul lucrării de licență: Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului întemeiate pe gajul general INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. GARANȚIILE EXECUTĂRII OBLIGAȚIILOR, GARANȚII GENERALE ȘI SPECIALE 6 1.1. Considerații privind Garanțiile executării obligațiilor 6 1.2. Garanțiile generale ale executării obligației 7 1.3. Garanțiile speciale ale executării obligațiilor 7 CAPITOLUL II. GAJUL GENERAL AL CREDITORILOR 9 2.1. Noţiunea Continua…

Lucrare de diplomă: Contractul de depozit în docuri și antrepozite

Cuprinsul lucrării de licență Contractul de depozit în docuri și antrepozite Contractul de depozit în docuri și antrepozite INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. ASPECTE PRELIMINARII, NOŢIUNEA ŞI CARACTERELE JURIDICE ALE DEPOZITULUI COMERCIAL 6 1.1. Aspecte preliminarii 6 1.2. Depozit civil – depozit comercial 7 1.2.1. Depozitul civil 7 1.2.2. Raportul dintre depozitul civil și cel comercial 15 Continua…

Lucrare de licență: Concurența comercială

Cuprinsul lucrării de licență Concurența comercială Concurența comercială INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. CONCURENȚA – MODALITATE DE ASIGURARE A ECHILIBRULUI ȘI PROGRESULUI ECONOMIC PE PIAȚĂ 5 1.1. Noțiunea de concurență 5 1.2. Clientela – finalitatea principală a confruntării dintre întreprinderi 7 1.2.1. Noţiunea de clientelă 7 1.2.2. Felurile clientelei 8 1.3. Felurile concurenţei 9 1.3.1. Concurenţa pură Continua…

Lucrare de diplomă: Analiza titlurilor comerciale de valoare

Cuprinsul lucrării de licență Analiza titlurilor comerciale de valoare Analiza titlurilor comerciale de valoare INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. NOȚIUNEA ȘI CLASIFICAREA TITLURILOR DE VALOARE 6 1.1. Noţiunea şi caracteristicile titlurilor de valoare 6 1.2. Clasificarea titlurilor de valoare 6 1.3. Caracteristicile titlurilor de valoare 7 CAPITOLUL II. PRINCIPIILE TITLURILOR DE VALOARE. CADRUL JURIDIC ȘI EVOLUȚIA ACESTUIA Continua…

Lucrare de licență: Statutul Curții Constituționale

Cuprinsul lucrării de licență Statutul Curții Constituționale Statutul Curții Constituționale INTRODUCERE 5 CAPITOLUL I. ORIGINEA ȘI EVOLUȚIA CURȚII CONSTITUȚIONALE 7 1.1. Originea Curții Constituționale. Momentul 1989 7 1.1.1. Revoluția din 1989. Momentul 0 7 1.1.2. Mecanismul decizional al Adunării Constituante 9 1.1.4. Trecerea de la Consiliul Constituţional la Curtea Constituţională 9 1.2. Evoluţia Curţii Constituţionale în Continua…

Lucrare de diplomă: Părțile litigiului de contencios administrativ

Cuprinsul lucrării de licență Părțile litigiului de contencios administrativ Părțile litigiului de contencios administrativ INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI 5 1.1. Noțiunea de contencios administrativ 5 1.2. Aspecte privind evoluția contenciosului în România 9 CAPITOLUL II. CONTENCIOS ADMINISTRATIV DIN PERSPECTIVA DISPOZIȚIILOR CONSTITUȚIONALE ȘI ALE LEGII 554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 14 CAPITOLUL Continua…

Lucrare de diplomă: Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale sub ordinea constituțională actuală

Cuprinsul lucrării Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale sub ordinea constituțională actuală Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale sub ordinea constituțională actuală INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE DREPTURI ALE OMULUI 7 CAPITOLUL II. CONCEPTUL DE DREPTURI FUNDAMENTALE ALE CETĂȚENILOR 16 1.1. Noţiunea de drepturi fundamentale 16 1.2. Noţiunea de libertate 18 1.3. Natura juridică a drepturilor fundamentale Continua…