Lucrare de licență: Aspеctе tеοrеticе şi practicе privind dеlibеrarеa şi prοnunţarеa hοtărârilοr judеcătοrеşti

Introducere   Noul Cod de Procedură Civilă a intrat în vigoare pe, 15 februarie 2013, aducând câteva schimbări importante în privinţa modului de desfăşurare al proceselor civile. Nu toate prevederile din noul Cod de Procedură Civilă au intrat în vigoare la data sus-amintită, o parte dintre ele fiind amânate la propunerea Ministerului Justiţiei. Între prevederile Continua…