Lucrări de licență din drept procesual civil

Aveți mai jos o listă cu titluri de lucrări de licență din drept procesual civil pe care le putem realiza la comandă într-un termen scurt. Lucrările de licență realizate de echipa noastră sunt conforme cu noul Cod civil și cu noul Cod de procedură civilă. Lista cu titlurile acestor lucrări de diplomă nu este exhaustivă Continua…

Lucrare de licență: Compentența în procesul civil. Compentența materială

Introducerea lucrării de diplomă   Spectaculoasa resurecţie a statului de drept, marcând trecerea de la „dreptul statului” la „statul dreptului”, subordonarea deci a statului faţă de drept, redimensionează una dintre funcţiile statului – aplicarea dreptului. Printr-un original circuit feed-back se ajunge ca statul, autorul dreptului, să se subordoneze acestuia, inclusiv prin desfăşurarea unor activităţi specifice Continua…

Lucrare de licență: Aspеctе tеοrеticе şi practicе privind dеlibеrarеa şi prοnunţarеa hοtărârilοr judеcătοrеşti

Introducere   Noul Cod de Procedură Civilă a intrat în vigoare pe, 15 februarie 2013, aducând câteva schimbări importante în privinţa modului de desfăşurare al proceselor civile. Nu toate prevederile din noul Cod de Procedură Civilă au intrat în vigoare la data sus-amintită, o parte dintre ele fiind amânate la propunerea Ministerului Justiţiei. Între prevederile Continua…