Obligațiile antreprenorului în contractul de antrepriză

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta! Prin încheierea contractului de antrepriză, antreprenorul are următoarele obligaţii: Obligaţia de informare a beneficiarului Noul Cod civil reglementează cu caracter de noutate în art. 1858 această obligaţie; potrivit textului legal antreprenorul este obligat să îl informeze fără întârziere pe beneficiar dacă normala executare Continua…

Lucrări de licență din drept civil – Contracte

Ca o consecință a dezvoltării şi evoluţiei societăţii per ansamblul ei suntem martori la o continuă creștere exponențială a numărului şi la o diversificare a contractelor care se încheie între diferitele subiecte de drept. De aceea, în prezent se pune tot mai des problema dacă dreptul contractelor (civile şi comerciale) reprezintă dreptul special sau dreptul Continua…

Lucrări de licență din drept civil: partea generală și persoanele

Dreptul civil poate fi definit ca acea ramură a dreptului privat care reglementează raporturile patrimoniale și personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice și juridice, aflate într-o poziție de egalitate juridică. Mai jos sunt o serie de teme din domeniul dreptului civil – partea generală și persoane. Lista cu titlurile acestor lucrări de diplomă nu este exhaustivă deci vă Continua…

Lucrare de licență: Reglementarea juridică a statutului bolnavului psihic

Cuprinsul lucrării de diplomă INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. 6 MIJLOACE DE OCROTIRE A MINORULUI 6 1.1. Autoritatea părintească 6 1.1.1. Exercitarea autorităţii părinteşti 8 1.1.2. Conţinutul autorităţii părinteşti. Răspundere 9 1.1.3. Încetarea autorităţii părinteşti 12 1.2. Tutela minorului 13 1.2.1. Noţiune. Caractere juridice. Principii 13 1.2.2. Deschiderea tutelei minorului 14 1.2.3. Consiliul de familie 17 Continua…

Lucrare de diplomă: Notarea unor drepturi, fapte și raporturi juridice în cartea funciară

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. PUBLICITATEA IMOBILIARĂ. CARTEA FUNCIARĂ. ASPECTE GENERALE 5 1.1. Evidenţa cadastral-juridică 5 1.2. Cuprinsul cărţii funciare 9 1.3. Principiile sau regulile după care se conduc cărţile funciare 16 CAPITOLUL II. ÎNSCRIERILE ÎN CARTEA FUNCIARĂ 27 2.1. Definire. Obiect 27 2.2. Înscrisurile care stau la baza intabulării şi înscrierii Continua…

Lucrare de licență: Legi aplicabile numai persoanelor fizice

Cuprinsul lucrării de diplomă INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. PERSOANA FIZICĂ ÎN DREPTUL CIVIL 6 1.1. Noțiune 6 1.1.1. Noţiunea de persoană fizică 6 1.1.2. Sediul materiei 7 1.1.3. Personalitatea juridică a omului 8 1.1.4. Corporalitatea persoanei fizice 9 1.1.6. Situaţia juridică a embrionului uman 12 1.1.7. Clasificarea persoanelor fizice 14 1.2. Mijloace de individualizare 17 Continua…

Lucrare de licență: Declararea judecătorească a morții

Introducerea lucrării de diplomă   Declararea judecătorească a morţii este instituţia juridică şi, în timp, mijlocul juridic prin care se determină sfârşitul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice atunci când moartea acesteia nu poate fi constatată în mod direct, prin examinarea medicală a persoanei. Expresia „declararea judecătorească a morţii” este folosită în două sensuri: instituţie Continua…

Lucrare de diplomă: Decăderea în dreptul civil

Introducerea lucrării de licență   Decăderea, o instituite nou reglementata în cuprinsul NCC. Art. 2545-2550. Decăderea reprezintă termenul stabilit de lege sau de părţi, înlăuntrul căruia trebuie exercitat un drept subiectiv sau trebuie săvârşit un act unilateral. Din definiţia consacrată legislativ, în art.2545 NCC, expusă anterior, se desprind atât particularităţile termenului de decădere, cât şi Continua…

Lucrare de licență: Capacitatea de exercițiu

Introducerea lucrării de diplomă Aparent noțiuni distincte, dreptul şi subiectele de drept sunt într-o strânsă legătură, deoarece subiectele de drept nu pot exista fără norma juridică, iar norma juridica apare ca opera unor subiecte de drept. Pentru a participa la raportul juridic civil, subiectele de drept civil, reprezentate de persoana fizică şi persoana juridică, trebuie Continua…

Lucrare de licență: Aspecte generale legate de lipsa capacității de exercițiu

Introducere   Aparent noțiuni distincte, dreptul şi subiectele de drept sunt într-o strânsă legătură, deoarece subiectele de drept nu pot exista fără norma juridică, iar norma juridica apare ca opera unor subiecte de drept. Pentru a participa la raportul juridic civil, subiectele de drept civil, reprezentate de persoana fizică şi persoana juridică, trebuie să aibă Continua…