Lucrari de licenta din criminalistica

Exemple de lucrari de licenta din domeniul criminalistica Putem realiza la comandă orice lucrare de licență din acest domeniu. Criminalistica este o știință relativ recentă care generează metodele tactice și mijloacele tehnico științifice de identificare, cercetare și analiză a infracțiunilor. Lucrarile de licenta prezentate mai jos sunt doar cu titlu de exemplu și nu sunt deja Continua…

Lucrare de diplomă: Omorul calificat

Cuprinsul lucrării de licență Omorul calificat INTRODUCERE 4 CAPITOLUL 1. INFRACŢIUNEA DE OMUCIDERE 6 1.1.Omorul 6 1.1.1 Noţiune şi definiţie. 6 1.1.2. Obiectul juridic. 6 1.1.3. Obiectul material 8 1.1.4. Subiectul activ. 8 1.1.5. Subiectul pasiv 10 1.1.6. Latura obiectivă 11 1.1.7. Latura subiectivă 13 1.1.8.. Tentativa şi consumarea 14 1.1.9. Sancţiunea 14 1.2. Omorul calificat Continua…

Lucrare de diploma: Tipuri de criminali

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. PERSONALITATEA INFRACTORULUI 5 1.1. Noţiunea şi conceptul de personalitate a infractorului. Aspectele criminalului 5 1.2. Factorii care contribuie la formarea personalităţii infractorului 8 1.3. Coordonatele bio-psiho-sociale ale personalităţii infractorului 14 CAPITOLUL II. CLASIFICĂRI ŞI TIPOLOGII ALE INFRACTORULUI. UNELE TIPURI DE CRIMINALI 21 2.1. Noţiuni generale cu privire Continua…

Lucrare de licență: Tactica efectuării reconstituirii

Cuprinsul lucrării de licență INTRODUCERE 4 CAPITOLUL I. PROBE ŞI MIJLOACE DE PROBĂ 6 1.1. Probe 6 1.1.1. Clasificarea probelor 7 1.1.2. Obiectul probaţiunii 7 1.1.3. Fapte şi împrejurări care nu trebuie dovedite 9 1.1.4. Administrarea probelor 9 1.1.5. Sarcina probaţiune 11 1.1.6. Aprecierea probelor 12 1.2. Mijloace de probă 13 1.2.1.. Declaraţiile părţilor şi Continua…

Lucrare de diplomă: Elemente de expertiză grafoscopică în cercetarea semnăturilor

Cuprinsul lucrării de licență Cuprinsul acestei lucrări nu este încă disponibil. Introducerea lucrării de licență Elemente de expertiză grafoscopică în cercetarea semnăturilor Activitatea justiţiei de prevenire şi combatere a criminalităţii, de o inestimabilă valoare socială, necesită descoperirea urgentă şi completă a infracţiunilor, identificare a infractorilor, determinarea fără nici un dubiu a vinovăţiei lor şi, în Continua…

Lucrare de licență: Criminalitatea informatică

Cuprinsul lucrării de diplomă INTRODUCERE 3 CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND FENOMENUL DE CRIMINALITATE INFORMATICĂ 5 Secțiunea 1. Noțiunea de criminalitate informatică 5 Secțiunea 2. Clasificarea infracțiunilor informatice 10 Secțiunea 3. Rolul computerului în comiterea infracțiunilor 17 Secțiunea 4. Caracteristicile infracțiunilor informatice 22 CAPITOLUL II. MODURI DE OPERARE FRECVENTE ÎNTÂLNIRE ÎN CRIMINALITATEA INFORMATICĂ 24 Secțiunea Continua…