Sanatatea si securitatea in munca

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Sanatatea si securitatea in munca”.

Protejarea, prin norme juridice, a persoanelor implicate in activitatea industrială din România îşi găseşte începuturile la finele secolului al XIX-lea fiind în raport dependent de dezvoltarea industriei şi a creşterii unor factori de risc pentru sănătatea şi integritatea fizică a lucrătorilor.

Sanatatea si securitatea in munca - lucrare de licenta
Sanatatea si securitatea in munca – lucrare de licenta la comanda

După al doilea război mondial se poate constata crearea unui sistem guvernamental de instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, pentru ca după 1 ianuarie 1990 să se producă „schimbări structurale şi de concepţie, materializate într-o nouă organizare a instituţiei de stat specializată, care coordonează şi controlează domeniul, asigurând cadrul de reglementări corespunzător etapei actuale”.
Astăzi, pe plan intern, există foarte multe acte normative care reglementează diverse aspecte ale securităţii şi sănătăţii în muncă indicând, în cele ce urmează, cele mai importante izvoare de drept în domeniu:
– Constituţia României (art. 41);
– Codul muncii (art. 175-191);
– Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
– H.G. nr. 1425/20063 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
– Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidentele de muncă şi bolile profesionale.
Pe plan internaţional problemele privind securitatea şi sănătatea în muncă au făcut obiectul mai multor documente cu caracter internaţional emise de Organizaţia Internaţională a Muncii (O.I.M.) cum ar fi:
– Convenţia nr. 102/1952 privind normele minime de securitate socială (ratificată parţial şi de România);
– Convenţia nr. 121/1964 privind despăgubirile acordate în caz de accident de muncă sau îmbolnăvire profesională;
– Convenţia nr. 155/1981 privind securitatea şi sănătatea muncitorilor;
– Convenţia nr. 161/1985 privind serviciile de sănătate în muncă;
– Convenţia nr. 187/2006 privind cadrul de promovare a securităţii şi sănătăţii în muncă.
Problematica securităţii şi sănătăţii în muncă constituie o preocupare deosebită şi în Cadrul Uniunii Europene (UE), prevederi în acest sens găsindu-se în chiar Tratatele constitutive ale Comunităţilor Europene.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din dreptul muncii.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.