Reprezentarea partilor in procesul civil

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Reprezentarea partilor in procesul civil”.

Reprezentarea în procesul civil contribuie la realizarea dreptului la apărare şi este acea instituţie în care o persoană, numită reprezentant, îndeplineşte acte de procedură în numele şi în interesul altei persoane, numită reprezentat, care este parte în procesul civil. Ca atare, toate efectele, favorabile sau nefavorabile ale actelor îndeplinite de reprezentant în limita împuternicirilor conferite se produc în persoana reprezentatului, ceea ce deosebeşte instituţia reprezentării de simpla asistare, care implică acordarea de consultaţii, sfaturi etc., ce nu angajează în niciun fel partea în cauză.

Reprezentarea in procesul civil  - lucrari de licenta
Reprezentarea in procesul civil – lucrari de licenta

Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, după caz, asistate în condiţiile legii [art. 13 alin. (2) C. pr. civ.]. în aplicarea acestui principiu, art. 80 alin. (1) C. pr. civ. stabileşte că părţile pot să-şi exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant. Reprezentarea poate fi legală, convenţională sau judiciară. Totuşi, dreptul de opţiune al părţilor se manifestă numai în cazul reprezentării convenţionale, nu şi al reprezentării legale sau al celei judiciare, întrucât aceste din urmă forme de reprezentare intervin în temeiul legii sau al hotărârii judecătoreşti. Deci, teza întâi a art. 80 alin. (1) C. pr. civ. se referă doar la reprezentarea convenţională.

Reprezentarea legală intervine în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exerciţiu (minorul sub 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie), a persoanelor juridice şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului procesual civil.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.