Lucrare de licență: Reglementarea juridică a statutului bolnavului psihic

Cuprinsul lucrării de diplomă

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. 6
MIJLOACE DE OCROTIRE A MINORULUI 6
1.1. Autoritatea părintească 6
1.1.1. Exercitarea autorităţii părinteşti 8
1.1.2. Conţinutul autorităţii părinteşti. Răspundere 9
1.1.3. Încetarea autorităţii părinteşti 12
1.2. Tutela minorului 13
1.2.1. Noţiune. Caractere juridice. Principii 13
1.2.2. Deschiderea tutelei minorului 14
1.2.3. Consiliul de familie 17
1.2.4. Conţinutul ocrotirii minorului prin tutelă 18
1.2.5. Răspunderea tutorelui minorului 21
1.3. Curatela minorului 21
1.3.1. Noţiune şi conţinut 21
1.3.2. Cazurile în care se instituie curatela minorului 22
1.4. Jurisprudenţă 23
CAPITOLUL II. 25
OCROTIREA INTERZISULUI JUDECĂTORESC. OCROTIREA PERSOANELOR CU TULBURĂRI PSIHICE 25
2.1. Protecţia interzişilor judecătoreşti 25
2.1.1. Noţiunea de interdicţie judecătorească 25
2.1.2. Persoanele care pot fi puse sub interdicţie judecătorească 26
2.1.3. Condiţiile punerii sub interdicţie 28
2.1.4. Procedura punerii sub interdicţie 29
2.1.5. Efectele punerii sub interdicţie 30
2.1.6. Actele juridice ale interzisului 33
2.1.7. Încetarea interdicţiei 34
2.2. Protecţia persoanelor cu tulburări psihice, potrivit Legii nr. 487/2002 34
2.2.1. Noţiunea de persoană cu tulburări psihice 34
2.2.2. Internarea într-o unitate de psihiatrie 35
2.2.3. Tratamentul medical obligatoriu 38
2.2.4. Capacitatea civilă a persoanelor cu tulburări psihice internate 40
2.2.5. Încetarea internării 41
2.3. Jurisprudenţă 41
CAPITOLUL III. 44
CURATELA INTERZISULUI JUDECĂTORESC 44
3.1. Noţiune 44
3.2. Felurile curatelei 44
3.3. Cazuri de curatelă 45
3.4. Instanţa competentă 45
3.5. Persoanele care pot fi curator 45
3.6. Persoanele care pot solicita instituirea curatelei 46
3.7. Capacitatea de exerciţiu a celui reprezentat de curator 46
3.8. Încetarea curatelei 46
3.9. Jurisprudență 47
CONCLUZII 51
BIBLIOGRAFIE 53

 

Introducerea lucrării de diplomă

 

Pentru anumite categorii de persoane fizice aflate în situaţii speciale datorită vârstei, stării de sănătate mintală sau altor împrejurări deosebite, legea civilă oferă mijloace proprii de ocrotire. Este vorba despre ocrotirea minorilor, a alienaţilor şi debililor mintali, a bolnavilor psihic periculoşi, precum şi a unor persoane fizice care, deşi au capacitate de exerciţiu deplină, se află în anumite situaţii deosebite, prevăzute de lege.

Minorii sunt ocrotiţi prin părinţi, tutelă şi/sau prin măsuri de protecţie specială, când minorul este lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; în anumite situaţii, minorul poate fi ocrotit şi prin curatela specială; alienaţii şi debilii mintali sunt ocrotiţi prin punerea sub interdicţie judecătorească, aceasta fiind urmată în mod obligatoriu de instituirea tutelei; persoanele care necesită spitalizare sunt internate voluntar sau obligatoriu într-o unitate de psihiatrie, conform procedurii reglementate de Legea nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice; persoanele fizice cu capacitate de exerciţiu deplină, aflate în situaţii deosebite, sunt ocrotite prin intermediul curatelei.

Persoanele fizice majore ale căror facultăţi mintale sunt alterate sau se află într-o incapacitate fizică de a-şi manifesta voinţa pot fi ocrotite prin tutelă, curatelă, tratament medical (în cazul persoanelor cu tulburări psihice), precum şi prin asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Măsurile de ocrotire a persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu sunt supuse legii statului unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuită la data instituirii tutelei sau la data luării unei alte măsuri de ocrotire. Aceeaşi lege guvernează şi existenţa, întinderea, modificarea şi stingerea puterii de reprezentare încredinţate de persoana cu capacitate deplină de exerciţiu, pentru situaţia în care nu se va putea îngriji de interesele sale. Aceasta poate însă alege una dintre următoarele legi: legea naţională; legea unei reşedinţe obişnuite anterioare; legea statului unde sunt situate bunurile, în ceea ce priveşte măsurile de ocrotire cu privire la bunuri. În mod excepţional, în măsura în care este necesar pentru ocrotirea persoanei fizice, autoritatea competentă poate să aplice sau să ia în considerare legea altui stat, cu care situaţia juridică prezintă cele mai strânse legături. Măsurile ce se iau cu privire la persoana ocrotită ori bunurile sale sunt supuse legii statului ale cărui autorităţi îndrumă şi supraveghează exercitarea ocrotirii de către cei în drept.

Importanța instituției ocrotirii persoanei fizice a fost rațiunea pentru care am încercat să abordez problema reglementării juridice a statutului bolnavului psihic. Am structurat lucrarea pe trei capitole. Primul capitol analizează în detaliu mijloacele de ocrotire a minorului. Sunt abordate aici aspecte legate de autoritatea părintească, tutela minorului sau curatela minorului.

Cel de-al doilea capitol se referă la tutela interzisului judecătoresc, analizând condițiile de fond, procedura punerii sub interdicție, efectele punerii sub interdicție și ridicarea interdicției.

Ultimul capitol analizează ocrotirea interzisului judecătoresc prin curatelă. Sunt prezentate aici cazurile de instituire a curatelei, încetarea curatelei și asistarea persoanelor în vârstă la încheierea unor acte juridice.