Punerea in executare a pedepselor principale si a masurilor educative

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Punerea in executare a pedepselor principale si a masurilor educative”.

Punerea in executare a pedepselor principale se face prin emiterea mandatului de executare de către judecătorul delegat al instanţei de executare.

Punerea in executare a pedepselor - lucrari de licenta la comanda
Punerea in executare a pedepselor – lucrari de licenta la comanda

Emiterea mandatului are loc la momente diferite, după instanţa la care rămâne definitivă hotărârea: mandatul de executare se emite în ziua rămânerii definitive a hotărârii la instanţa de fond sau în ziua primirii extrasului de la instanţa ierarhic superioară unde a rămas definitivă hotărârea.
Mandatul de executare este un act procedural scris care se întocmeşte în trei exemplare, fiecare cu valoare de act original.
Din punct de vedere al conţinutului mandatul de executare este un act obligatoriu, cuprinzând următoarele elemente: denumirea instanţei de executare, data emiterii, datele privitoare la persoana condamnatului, numărul şi data hotărârii care se execută, denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea, pedeapsa pronunţată şi textul de lege aplicat, pedeapsa accesorie aplicată, timpul reţinerii şi arestării preventive ori al arestului la domiciliu, care s-a dedus din durata pedepsei, menţiunea dacă cel condamnat este recidivist, precum şi, după caz, menţiunea privind înştiinţarea persoanei vătămate de eliberarea condamnatului, ordinul de arestare şi de deţinere, semnătura judecătorului delegat, ştampila instanţei de executare.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din drept procesual penal conform noului Cod de procedură penală.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.