Procedura ordonantei presedintiale

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Procedura ordonantei presedintiale”.

Ordonanţa preşedinţială este reglementată ca procedură specială la art. 996-1001 C. pr. civ.. Din aceste dispoziţii, precum şi din doctrină şi jurisprudenţă rezultă că noţiunea de „ordonanţă preşedinţială” este utilizată în sensul de:

Procedura ordonantei presedintiale - lucrare de licenta
Procedura ordonantei presedintiale – lucrare de licenta

a) formă de procedură, adică „ansamblul de norme după care se conduc părţile şi instanţa în soluţionarea unei pricini urgente”, accepţiune în care ordonanţa preşedinţială poate fi definită ca o procedură specială, în temeiul căreia instanţa de judecată, la cererea părţii interesate, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări [art. 996 alin. (1) C. pr. civ.];

b) act procedural, adică înscrisul care o constată, actul final şi de dispoziţie prin care instanţa statuează asupra cererii introduse de partea interesată, accepţiune în care ordonanţa preşedinţială este în esenţă o hotărâre judecătorească în sensul art. 424 C. pr. civ.;

c) act de sesizare a instanţei, adică cerere de chemare în judecată, sens folosit la art. 997 C. pr. civ.: „Cererea de ordonanţă preşedinţială se va introduce (…)” .

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului procesual civil.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.