Pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Pedepsele accesorii aplicabile persoanei fizice”.

Pеdеpsеlе ассеsοrii sunt pеdеpsе сu саrасtеr sесundаr și аlăturаt, саrе dесurg са un ассеsοriu din pеdеpsеlе prinсipаlе în сhiаr timpul еxесutării асеstοrа și са ο сοnsесință firеаsсă а nаturii еxесutării pеdеpsеlοr privаtivе dе libеrtаtе.

Pedepsele accesorii sunt acele pedepse alăturate pedepselor principale cu închisoarea şi detenţiunea pe viaţă şi constau în interzicerea exercitării unor drepturi pe durata executării pedepsei principale, până la executarea totală a acesteia sau până când se consideră executată pedeapsa principală. Pedeapsa accesorie se execută din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei privative de libertate.

Raţiunea pedepsei accesorii este dată de incompatibilitatea exercitării unor drepturi pe timpul executării pedepsei privative de libertate.

Pedeapsa accesorie îşi păstrează caracteristicile esenţiale din reglementarea anterioară, cu precizarea că aplicarea ei obligatorie a fost restrânsă, în timp ce sfera pedepsei accesorii facultative a fost semnificativ extinsă. Prin art. 404 alin. (5) C. proc. pen. s-a prevăzut obligaţia menţionării în dispozitivul hotărârii de condamnare că, în baza art. 65 C. pen., se interzic drepturile sau unele dintre drepturile prevăzute de art. 66 C. pen.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului penal general.

Pentru detalii legat de lucrari de licenta dar nu numai si pentru oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.