Parteneriatul public – privat

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Parteneriatul public – privat”.

În contextul în care a fost înfiinţată Unitatea centrală pentru coordonarea parteneriatului public-privat, unitate de politici publice aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, se poate concluziona faptul că posibilitatea conferită prin Legea nr. 178/2010 şi Normele metodologice de aplicare a acestei legi de a pune eficient în valoare bunuri publice şi servicii publice, prin iniţierea unui proiect de parteneriat public-privat de către partenerul public, constituie un document de politici publice cu un impact social considerabil aprobat de către Guvernul României şi de către puterea legiuitoare.

Parteneriatul public privat - lucrari de licenta
Parteneriatul public privat – lucrari de licenta

Sub acest aspect, prin Hotărârea Guvernului României nr. 561/2009[1], pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, respectiv art. 6 din hotărâre, se precizează faptul că actele normative cu impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare se elaborează pe baza unor documente de politici publice aprobate de Parlament şi Guvern, în conformitate cu prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României, ale Hotărârii Guvernului nr. 870/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 775/2005, precum şi cu respectarea normelor de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative instituite prin Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

[1] Publicată în M. Of., Partea I, nr. 319 din 14 mai 2009.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul dreptului administrativ.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.