Obligaţiile statelor membre faţă de Uniune

Articolul Obligaţiile statelor membre faţă de Uniune este parte a unei lucrări de licență.

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

În acelaşi articol 5 al TUE putem identifica obligaţiile politice generale ale statelor membre faţă de Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul cooperării loiale şi având caracter de reciprocitate, articolul prevede, de asemenea, obligaţia statelor membre de a respecta şi a asista Uniunea in îndeplinirea misiunilor prevăzute prin tratate. Se perfecţionează şi extind obligaţiile de loialitate prevăzute la articolele 11.2 din TUE şi 10 din TCE.

Prin loialitate faţă de UE se înţelege obligaţia statelor membre de a adopta măsurile necesare asigurării îndeplinirii obligaţiilor derivate din Tratatele şi/sau rezultate din deciziile instituţiilor comune. Această obligaţie este, de asemenea, cuprinsă în articolul 10 din TCE. Pe de altă parte, extinzând la întregul Tratat al Uniunii Europene o obligaţie ce apărea menţionată doar pentru PESC, noul articol 1-5 cuprinde, astfel, datoria statelor membre de a ajuta Uniunea în îndeplinirea misiunilor sale şi de a se abţine de la acţiuni care ar putea pune în pericol obiectivele Uniunii.

Faţă de această situaţie, trebuie spus că vechile tratate stabileau şi ele, cu caracter general, obligaţiile statelor membre, dar acestea erau dispersate de-a lungul tratatelor şi, în plus, aveau diferite formulări pentru diferiţii pilieri. Noul articol 5 clarifică şi simplifică cadrul politic al acestui raport, permiţând cetăţenilor să identifice în mod clar care sunt drepturile şi obligaţiile statelor membre faţă de Uniune.