Obligațiile antreprenorului în contractul de antrepriză

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Prin încheierea contractului de antrepriză, antreprenorul are următoarele obligaţii:

Obligaţia de informare a beneficiarului

Noul Cod civil reglementează cu caracter de noutate în art. 1858 această obligaţie; potrivit textului legal antreprenorul este obligat să îl informeze fără întârziere pe beneficiar dacă normala executare a lucrării, trăinicia ei sau folosirea potrivit cu destinaţia acesteia ar fi primejduită din cauza:
• materialelor procurate sau a celorlalte mijloace pe care, potrivit contractului, beneficiarul le-a pus la dispoziţie;
• instrucţiunilor necorespunzătoare date de beneficiar;
• existenţei sau ivirii unor împrejurări pentru care antreprenorul nu este ţinut să răspundă.

Obligaţia de a executa lucrarea sau serviciul convenite la termen

În ceea ce priveşte procurarea, păstrarea şi întrebuinţarea materialelor art. 1857 din noul Cod civil prevede că dacă din lege sau din contract nu rezultă altfel, antreprenorul este obligat să execute lucrarea cu materialele sale .
Antreprenorul căruia beneficiarul i-a încredinţat materialele este obligat să le păstreze şi să le întrebuinţeze potrivit destinaţiei lor, conform regulilor tehnice aplicabile, să justifice modul în care acestea au fost întrebuinţate şi să restituie ceea ce nu a fost folosit la executarea lucrării.
În cazul neexecutării la termen, antreprenorul răspunde pentru întârziere în condiţiile dreptului comun.

Obligaţia de a-i permite beneficiarului controlul executării lucrării

Astfel, potrivit art. 1861 din noul Cod civil, beneficiarul are dreptul ca, pe propria sa cheltuială, să controleze lucrarea în cursul executării ei, fără a-l stânjeni în mod nejustificat pe antreprenor, precum şi să-i comunice acestuia observaţiile sale.

Obligaţia de a preda lucrarea executată

Dacă lucrarea a fost terminată, însă antreprenorul refuză nejustificat să o predea clientului, se poate cere executarea silită prin intermediul justiţiei, iar în cazul imposibilităţii predării se pune problema riscurilor.

Obligaţia de a garanta clientul pentru vicii ascunse şi pentru calităţile convenite ale lucrării

Această garanţie este asemănătoare celei a vânzătorului din contractul de vânzare .
Aşa cum rezultă din prevederile art. 1672 din noul Cod civil, vânzătorul răspunde faţă de cumpărător nu numai de liniştita posesiune a lucrului vândut, ci şi de viciile ascunse ale acestui lucru, deci de posesiunea utilă a lucrului. Viciile lucrului vândut reprezintă deficienţele care afectează utilitatea lucrului, făcând-o să scadă.

Ai de făcut o lucrare de licență, un referat, un proiect? Putem să te ajutăm. Contactează-ne!