Obiectul acţiunii în revendicare

Articolul „ Obiectul acţiunii în revendicare ” este parte a unei lucrări de licență.

Nu găsești ce cauți? Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Obiectul actiunii in revendicare
Obiectul actiunii in revendicare – Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta!

Obiect al acţiunilor în revendicare îl pot constitui numai bunurile aflate în circuitul civil, atunci când este vorba de acţiunea în revendicare de drept comun, indiferent dacă este mobiliară sau imobiliară. Aceasta, deoarece există bunuri care, fie prin natura lor, fie prin lege, nu pot forma obiect al dreptului de proprietate privată: apele curgătoare, bunurile care fac parte din domeniul public (art. 865 NCC, art. 136 alin. (3) din Constituţia României, art. 5 din Legea nr. 18/1991).

Un aspect desprins din natura dreptului de proprietate este cel al bunurilor ce pot forma obiect al acţiunii în revendicare din punct de vedere al materialităţii lor. Regula este că pot fi revendicate numai bunurile corporale, dar se admite şi posibilitatea revendicării bunurilor incorporale.[1].

Bunurile ce pot face obiect al acţiunii în revendicare, fie că sunt mobile, fie că sunt imobile, trebuie să fie individual determinate, pentru că altfel apar probleme deosebite în faza executării şi a readucerii bunului în patrimoniul proprietarului. Nu poate fi admisă acţiunea în revendicare dacă obiectul său nu are un caracter determinat, individualizat, dar şi dacă nu există identitate între bunul revendicat şi cel asupra căruia se pretinde existenţa titlului de proprietate.

În cazul în care în perioada în care proprietarul nu a avut posesia bunului acesta a fost modificat, transformat, pierzându-şi individualitatea, acţiunea în reven­dicare nu mai poate fi formulată, ci va putea fi formulată o acţiune în pretenţii, care, ca orice acţiune personală, este prescriptibilă.[1] L. Pop, op. cit., p. 58;