Modurile de stingere a obligatiilor in lumina dreptului civil pozitiv

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta de licenta „Modurile de stingere a obligatiilor in lumina dreptului civil pozitiv”.

Mijloacele de stingere a obligaţiilor fac obiectul unui întreg Titlu VII, intitulat „Stingerea obligaţiilor”, din Cartea a V-a („Despre obligaţii”). Legiuitorul enumera în art. 1615 C. civ., ca moduri de stingere a obligaţiilor: plata, compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie, imposibilitatea fortuită de executare, precum şi „alte moduri expres prevăzute de lege”.

Modurile de stingere a obligatiilor - lucrari de licenta
Modurile de stingere a obligatiilor – lucrari de licenta

Prin alte moduri expres prevăzute de lege, legiuitorul înţelege să trimită la reglementări cuprinse în alte texte legale care menţionează, de asemenea, cauze de stingere a raportului obligaţional, deşi nu sunt expres reglementate şi în titlul dedicat stingerii obligaţiilor.

Poate fi vorba, de exemplu, de executarea silită în natură (art. 1527-1529 C. civ.), de executarea prin echivalent (art. 1530-1548 C. civ.), de rezoluţiunea sau rezilierea contractului (art. 1549-1554 C. civ.), de novaţie (art. 1609-1614 C. civ.), de nulitate (art. 1246-1265), de împlinirea condiţiei rezolutorii (art. 1407 C. civ.), de prescripţia dreptului la acţiune (art. 2500-2544 C. civ.), de decăderea din drepturi (art. 2545-2550 C. civ.), toate ducând şi la o încetare sau dispariţie a raportului obligaţional, cu efecte diferite însă, ceea ce i-a determinat pe unii autori să critice intenţia de includere în sfera cazurilor de stingere a obligaţiei unele din modurile enumerate mai sus.

Oferim consultanta pentru realizarea de lucrari de licenta din domeniul Obligațiilor.

Pentru detalii si oferte de pret va rugam sa completati formularul de aici.