Lucrări de licență: Participanții în procesul penal

Cuprinsul lucrării de diplomă Participanții în procesul penal

Participanții în procesul penal

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. ORGANELE JUDICIARE 6
1.1. Instanţele judecătoreşti 6
1.1.1. Consideraţii generale 6
1.1.2. Organizarea instanţelor judecătoreşti 7
1.1.3. Statutul instanţelor judecătoreşti, potrivit prevederilor Convenţiei europene a drepturilor omului 9
1.1.4. Completele de judecată 11
1.2. Ministerul Public 14
1.2.1. Principiile funcţionării Ministerului Public 14
1.2.2. Organizarea Ministerului Public 18
1.2.3. Atribuţiile Ministerului Public 20
1.2.4. Statutul judecătorilor şi procurorilor 21
1.3. Organele de cercetare penală 22
1.4. Jurisprudență 24
CAPITOLUL II. SUCCESORII, REPREZENTANȚII ȘI SUBSTITUIȚII PROCESUALI 28
2.1. Succesorii 28
2.2. Reprezentanţii 29
2.3. Substituiţii procesuali 32
2.4. Jurisprudență 33
CAPITOLUL III. PĂRŢILE ÎN PROCESUL PENAL 38
3.1. Învinuitul 39
3.2. Inculpatul 41
3.3. Partea vătămată 43
3.4. Partea civilă 45
3.4.1. Noţiune 45
3.4.2. Constituirea de parte civilă 46
3.4.3. Calitatea de parte civilă 46
3.4.4. Momentul constituirii ca parte civilă în procesul penal 47
3.4.5. Drepturile şi obligaţiile părţii civile 50
3.5. Partea responsabilă civilmente 50
3.5.1. Noţiune 50
3.5.2. Momentul şi modalităţile implicării părţii responsabile civilmente în procesul penal 54
3.5.3. Drepturile şi obligaţiile părţii responsabile civilmente 55
3.6. Apărătorul în procesul penal 56
3.7. Jurisprudență 57
CONCLUZII 60
BIBLIOGRAFIE 62

 

Introducerea lucrării de licență Participanții în procesul penal

Desfăşurarea procesului penal presupune prezenţa unor persoane fizice sau juridice cu anumite calităţi procesuale, chemate sau care intervin din proprie iniţiativă în acest cadru procesual. Persoanele care cooperează în cadrul procesului penal în vederea atingerii scopului său[1] formează sfera participanţilor în procesul penal.

Procesul penal[2] constituie cadrul legal prin intermediul căruia statul realizează, atunci când este cazul, dreptul său de tragere la răspundere penală, ceea ce impune prezenţa, pe de o parte, a unor organe cu anumite funcţii procesuale, iar, pe de altă parte, a unor persoane cu poziţii diferite generate de comiterea infracţiunii, în funcţie de interesul acestora în cauza respectivă.

Analizând conţinutul noţiunii de participanţi în dreptul penal, constatăm că acesta este diferit de cel propriu dreptului penal. În dreptul penal, noţiunea cuprinde numai persoanele care au concurat la comiterea infracţiunii, pe când în cadrul procesului penal sfera este mult mai largă, fiind incluse şi persoanele care contribuie la buna desfăşurare a acestuia. În cadrul procesului penal sunt implicate anumite organe şi diferite persoane, în funcţie de interesul lor, care vin din proprie iniţiativă sau sunt chemate să participe la desfăşurarea acestuia.

Subiecţii oficiali (judiciari şi extrajudiciari) şi particulari (principali sau secundari)[3] compun conţinutul noţiunii de participanţi în sens larg, înscriindu-se aici organele judiciare, părţile, apărătorul şi alte persoane prezente în procesul penal[4].

Organele judiciare sunt instanţele judecătoreşti, procurorul şi organele de cercetare penală. Părţi în procesul penal pot fi persoanele fizice sau juridice care vin în proces pentru soluţionarea unor aspecte conform interesului acestora. Sunt părţi în procesul penal inculpatul, partea vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente. În procesul penal vin din proprie iniţiativă sau sunt chemate părţile care au drepturi sau obligaţii ce se nasc din exercitarea acţiunii penale sau a acţiunii civile. Alte persoane care participă la procesul penal sunt: martorii, experţii, interpreţii, grefierii, executorii judecătoreşti etc.

Nu întotdeauna însă în derularea procesului penal sunt întâlnite toate categoriile de participanţi. În funcţie de natura cauzei, dar şi de interesul în soluţionarea acesteia, unii participanţi pot lipsi, însă întotdeauna vom constata prezenţa în derularea procesului penal a organelor judiciare şi a inculpatului.[1]     I. Neagu, Tratat de procedura penală. Partea specială – Edita a II-a, revăzută şi adăugită, ed. Universul Juridic, București, p. 126.

[2]     Potrivit art. 1 alin. (1) C. proc. pen., procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care constituie infracţiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

[3]     Subiecţii judiciari sunt organele de cercetare penală, procurorul şi instanţa de judecată, iar subiecţii extrajudiciari persoanele cu atribuţii de inspecţie, comandanţii de nave şi aeronave etc., prevăzuţi de art. 214 şi art. 215 C. proc. pen. Subiecţii particulari principali sunt părţile, iar cei secundari ceilalţi participanţi la procesul penal.

[4]     În sens restrâns, noţiunea de participant include organele judiciare, părţile şi apărătorul.