Lucrari de licenta drept

Lucrari de licenta drept din categoria drept
Lucrari de licenta din categoria drept. Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta

În această pagină veți găsi o listă cu lucrari de licenta pentru care echipa noastră a oferit consultanta în decursul anilor. Lucrările de diplomă pot fi consultate doar pentru pregătirea propriului material. Este interzisă utilizarea materialelor, în integralitate sau doar fragmente fără citarea sursei.

 

Lucrari de licenta din categoria drept

Lista cu lucrari de licenta pentru care am oferit consultanta:

 

Titlu Domeniu Detaliile lucrarii de licenta
Acțiunea în revendicare imobiliară Lucrari de licenta – Drept civil  https://infospecialconsulting.com/?p=1
Aplicarea legii civile Lucrari de licenta Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=29
Aspecte generale legate de lipsa capacității de exercițiu Lucrari de licenta – Drept civil  https://infospecialconsulting.com/?p=36
Aspеctе tеοrеticе şi practicе privind dеlibеrarеa şi prοnunţarеa hοtărârilοr judеcătοrеşti Lucrari de licenta -Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=42
Regimul juridic al bunurilor imobile Lucrari de licenta -Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=60 
Capacitatea de exercițiu Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=63
Clasificarea actelor juridice civile Lucrari de licenta -Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=67
Compentența în procesul civil. Competența materială Lucrari de licenta -Drept procesual civil https://infospecialconsulting.com/?p=69
Decăderea în dreptul civil Lucrari de licenta -Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=72
Declararea judecătorească a morții Lucrari de licenta -Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=75
Dreptul de proprietate privată Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=78
Hotărârea de partaj. Efecte. Execuție Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=80
Legi aplicabile persoanelor fizice Lucrari de licenta -Drept civil  https://infospecialconsulting.com/?p=86
Legi aplicabile persoanelor juridice Drept civil  https://infospecialconsulting.com/?p=89
Notarea unor drepturi fapte și raporturi juridice în cartea funciară Lucrari de licenta -Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=93
Partajul. Aspecte teoretice și practice Lucrari de licenta -Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=99
Procedura civilă în dreptul roman Drept roman https://infospecialconsulting.com/?p=101
Procedura somației de plată. Oferta de plată Drept procesual civil https://infospecialconsulting.com/?p=104
Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=107
Recursul în interesul legii Drept procesual civil https://infospecialconsulting.com/?p=111
Reglementarea juridică a statutului bolnavului psihic Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=113
Revizuirea în dreptul civil Lucrări de licență-Drept procesual civil https://infospecialconsulting.com/?p=115
Rezerva succesorală în noul Cod civil Lucrari de licenta -Succesiuni https://infospecialconsulting.com/?p=124
Urmărirea silită mobiliară și imobiliară Drept procesual civil https://infospecialconsulting.com/?p=127
Uzucapiunea în noul Cod civil Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=130
Uzufructul în noul Cod civil Lucrari de licenta -Drept civil https://infospecialconsulting.com/?p=133
Aspecte juridico penale și criminologice privind infracțiunile la regimul rutier Criminalistică/Drept penal https://infospecialconsulting.com/?p=135
Constatarea tehnico științifică și expertiza criminalistică Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=138
Criminalitatea informatică Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=140
Cercetarea criminalistică a incendiului Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=143
Elemente de expertiză grafoscopică în cercetarea semnăturilor Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=145
Expertiza criminalistică a vocii Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=148
Investigarea criminalistică a infracțiunii de omor Lucrari de licenta -Criminalistică  https://infospecialconsulting.com/?p=154
Profilajul criminal în infracțiunile de omor Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=156
Comportamentul simulat în procesul penal Lucrări de licență-Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=159
Metodologia investigării infracțiunilor contra libertății persoanelor Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=161
Tactica efectuării percheziției Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=164
Tactica efectuării percheziției informatice Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=166
Tactica efectuării reconstituirii Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=168
Tipuri de criminali Criminalistică https://infospecialconsulting.com/?p=170
Aplicarea sancțiunilor contravențional Drept administrativ https://infospecialconsulting.com/?p=173
Rolul președintelui României Lucrari de licenta – Drept administrativ  https://infospecialconsulting.com/?p=175
Contractul de concesiune de bunuri publice Drept administrativ https://infospecialconsulting.com/?p=178
Controlul administrației publice prin intermediul autorităților publice specializate Drept administrativ https://infospecialconsulting.com/?p=180
Controlul jurisdicțional în administrația publică Drept administrativ https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta_controlul_jurisdictional_in_administratia_publica/
Cetățenia-studiu comparativ Lucrari de licenta – Drept constituțional https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-cetatenia-studiu-comparativ/
Dreptul la viață Drept constituțional https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-dreptul-la-viata/
Drepturile libertățile și îndatoririle fundamentale sub ordinea constituțională actuală Drept constituțional https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-drepturile-libertatile-si-indatoririle-fundamentale-sub-ordinea-constitutionala-actuala/
Părțile litigiului de contencios administrativ Drept administrativ https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-partile-litigiului-de-contencios-administrativ/
Statutul Curții Constituționale Drept constituțional https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-statutul-curtii-constitutionale/
Statutul juridic al primarului Drept administrativ https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-statutul-juridic-al-primarului/
Analiza titlurilor comerciale de valoare Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-analiza-titlurilor-comerciale-de-valoare/
Inființarea persoanei juridice Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-infiintarea-persoanei-juridice/
Clauza de confidențialitate Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-clauza-de-confidentialitate/
Concurența comercială Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-concurenta-comerciala/
Contractul de depozit în docuri și antrepozite Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-contractul-de-depozit-in-docuri-si-antrepozite/
Contractul de antrepriză Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-contractul-de-antrepriza/
Contractul de leasing Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-contractul-de-leasing/
Contractul de locațiune Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-contractul-de-locatiune/
Drepturile creditorilor asupra patrimoniului debitorului întemeiate pe gajul general Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-drepturile-creditorilor-asupra-patrimoniului-debitorului-intemeiate-pe-gajul-general/
Fondul de comerț Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-fondul-de-comert/
Formalităţi legate de constituirea societăţilor. Proceduri legate de registrul comerţului Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-formalitati-legate-de-constituirea-societatilor-proceduri-legate-de-registrul-comertului/
Negocierea în contracte Lucrari de licenta – Drept comercial/Drept civil https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-negocierea-in-contracte/
Obligațiile transportatorului în contractul de transport rutier de bunuri Drept comercial/Dreptul transporturilor https://infospecialconsulting.com/contractul-de-transport-rutier/
Organele de control ale societăților comerciale Dreptul societăților comerciale/Drept comercial https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-organele-de-control-ale-societatilor-comerciale/
Persoana fizică autorizată Drept comercial/Dreptul societăților comerciale https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-persoana-fizica-autorizata/
Procedura reorganizării judiciare Drept comercial/Dreptul societăților comerciale https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-procedura-reorganizarii-judiciare/
Sancțiuni aplicate persoanei juridice Lucrari de diploma -Drept comercial/Dreptul societăților comerciale https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-sanctiuni-aplicate-persoanei-juridice/
Societățile comerciale Drept comercial/Dreptul societăților comerciale https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-societatile-comerciale/
Oficiile consulare. Imunitățile și privilegiile consulare Drept consular https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-oficiile-consulare-imunitatile-si-privilegiile-consulare/
Misiuni diplomatice.Imunități și privilegii Lucrari de diploma -Drept diplomatic https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-misiuni-diplomatice-imunitati-si-privilegii/
Protecția diplomatică Drept diplomatic https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-protectia-diplomatica/
Aplicarea dreptului european al mediului în dreptul românesc Dreptul mediului https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-aplicarea-dreptului-european-al-mediului-in-dreptul-romanesc/
Atribuțiile Comisiei europene Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-atributiile-comisiei-europene/
Consiliul European Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-consiliul-european/
Drepturi fundamentale ale cetățenilor europeni Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-drepturi-fundamentale-ale-cetatenilor-europeni/
Grupurile de interes economic Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-grupurile-de-interes-economic/
Libera circulație a capitalului Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-libera-circulatie-a-capitalului/
Marile etape ale construcției europene Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-marile-etape-ale-constructiei-europene/
Ordinea juridică comunitară Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-ordinea-juridica-comunitara/
Preemțiunea dreptului comunitar față de dreptul național în raporturile juridice comerciale Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-preemtiunea-dreptului-comunitar-fata-de-dreptul-national-in-raporturile-juridice-comerciale/
Sistemul politic european Dreptul Uniunii Europene https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-sistemul-politic-european/ 
Categorii de venituri supuse impozitului pe venit Drept financiar și fiscal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-categorii-de-venituri-supuse-impozitului-pe-venit/
Impozitul pe veniturile persoanelor fizice Lucrări de licență-Drept financiar și fiscal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-impozitul-pe-veniturile-persoanelor-fizice/
Taxele vamale Drept financiar și fiscal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-taxele-vamale/
Dreptul tratatelor Drept internațional public și privat https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-dreptul-tratatelor/
Drepturi și obligații ale părților în contractul de vânzări internaționale de mărfuri Drept internațional public și privat https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-drepturi-si-obligatii-ale-partilor-in-contractul-de-vanzari-internationale-de-marfuri/
Izvoarele dreptului internațional public Lucrari de diploma -Drept internațional public și privat https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-izvoarele-dreptului-international-public/
Protecția internațională a persoanelor refugiate sau strămutate Drept internațional public și privat https://infospecialconsulting.com/lucrari-de-licenta-protectia-internationala-a-persoanelor-refugiate-sau-stramutate/
Răspunderea internațională pentru crime de război Drept internațional public și privat https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-raspunderea-internationala-pentru-crime-de-razboi/
Respectarea drepturilor omului în lumea islamică Lucrari de licenta -Drept internațional public și privat https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-respectarea-drepturilor-omului-in-lumea-islamica/
Actele şi măsurile procesuale şi procedurale în cadrul procesului penal Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-actele-si-masurile-procesuale-si-procedurale-in-cadrul-procesului-penal/
Apelul în procesul penal Lucrări de licență-Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-apelul-in-procesul-penal/
Arestarea preventivă Lucrari de licenta Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-arestarea-preventiva/
Conflictul de interese în exercitarea funcției publice Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-conflictul-de-interese-in-exercitarea-functiei-publice/
Delapidarea Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-delapidarea/
Detenția persoanelor cu probleme de sănătate Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-detentia-persoanelor-cu-probleme-de-sanatate/
Violul Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-violul/
Infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-infractiuni-care-impiedica-infaptuirea-justitiei/
Legitima apărare Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-legitima-aparare/
Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-lovituri-sau-vatamari-cauzatoare-de-moarte/
Măsuri preventive restrictive de libertate Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-masuri-preventive-restrictive-de-libertate/
Omorul calificat Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-omorul-calificat/
Participanții în procesul penal Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrari-de-licenta-participantii-in-procesul-penal/
Infracțiunea de spălare de bani Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-infractiunea-de-spalare-de-bani/
Percheziția și ridicarea de obiecte și înscrisuri Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-perchezitia-si-ridicarea-de-obiecte-si-inscrisuri/
Plângerile de urmărire penală Lucrari de licenta -Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-plangerile-de-urmarire-penala/
Pruncucidere Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-pruncuciderea/
Tâlhăria și șantajul Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-talharia-si-santajul/
Termenul de apel Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-termenul-de-apel/
Traficul de influență Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-traficul-de-influenta/
Traficul de persoane Lucrari de licenta -Drept penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-traficul-de-persoane/
Unitatea legală de infracțiune Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-unitatea-legala-de-infractiune/
Urmărirea penală Drept procesual penal https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-urmarirea-penala/
Convenția matrimonială Dreptul familiei https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-conventia-matrimoniala/
Modificarea și lichidarea regimului matrimonial Dreptul familiei https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-modificarea-si-lichidarea-regimului-matrimonial/
Motivele de divorț Dreptul familiei https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-motivele-de-divort/
Regimul separației de bunuri Dreptul familiei https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-regimul-separatiei-de-bunuri/
Situația legală a copilului Dreptul familiei https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-situatia-legala-a-copilului/
Administrarea juridică a apelor potabile Dreptul mediului https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-administrarea-juridica-a-apelor-potabile/
Administrarea juridică a rezervațiilor naturale Dreptul mediului https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-administrarea-juridica-a-rezervatiilor-naturale/

Fauna și flora. Protecția juridică internă și internațională

Dreptul mediului https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-fauna-si-flora-protectia-juridica-interna-si-internationala/
Probleme fundamentale ale ocrotirii mediului în epoca contemporană Dreptul mediului https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-probleme-fundamentale-ale-ocrotirii-mediului-in-epoca-contemporana/
Contractul individual de muncă Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-contractul-individual-de-munca/
Dreptul român al muncii. Istoric prezent și perspective Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-dreptul-roman-al-muncii-istoric-prezent-si-perspective/
Dreptul la muncă. Munca și caracteristicile ei Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-dreptul-la-munca-munca-si-caracteristicile-ei/
Inspecţia muncii şi rolul acesteia în aplicarea legislaţiei muncii Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-inspectia-muncii-si-rolul-acesteia-in-aplicarea-legislatiei-muncii/
Munca la negru Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-munca-la-negru/
Principii fundamentale ale dreptului muncii Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-principiile-fundamentale-ale-dreptului-muncii/
Răspunderea disciplinară a angajaților Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-raspunderea-disciplinara-a-angajatilor/
Suspendarea contractului individual din iniţiativa angajatorului şi a salariatului Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-suspendarea-contractului-individual-din-initiativa-angajatorului-si-a-salariatului/
Timpul de muncă și timpul de odihnă Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-licenta-timpul-de-munca-si-timpul-de-odihna/
Condițiile dreptului de moștenire legală Dreptul muncii https://infospecialconsulting.com/lucrari-de-licenta-conditiile-dreptului-de-mostenire-legala/
Logică și interpretare în drept Teoria generală a dreptului https://infospecialconsulting.com/lucrare-de-diploma-logica-si-interpretare-in-drept/
Nulitatea relativa a casatoriei Dreptul familiei https://infospecialconsulting.com/nulitatea-relativa-casatoriei/
Cercetarea la fata locului in cazul accidentelor de circulatie rutiere Lucrari de licenta: Criminalistica https://infospecialconsulting.com/cercetarea-la-fata-locului-in-cazul-accidentelor-de-circulatie-rutiera/

 Lucrari de licenta drept

Solicita servicii de consultanta (meditatii) pentru lucrarea ta de licenta, la cel mai bun raport calitate/pret!