Lucrări de licență din Teoria generală a dreptului

Fiind o știință generală, teoria dreptului elaborează, definește și explică conceptele și categoriile fundamentale cu care operează toate ramurile dreptului. În mod firesc, în acest proces, Teoria generală a dreptului folosește o metodă proprie, cu ajutorul căreia își îndeplinește menirea în sistemul științelor juridice.

Mai jos aveți o listă cu câteva titluri de lucrări de licență din Teoria generală a dreptului pe care le putem realiza. Lista nu este una exhaustiva, pentru orice altă lucrare de diplomă, vă rugăm să ne contactați.

 • Analiza elementelor comparative intre dreptul obiectiv si dreptul subiectiv
 • Importanta teoretica si practica a clasificarii normelor juridice
 • Procedura de elaborare a legii pe cale parlamentara
 • Importanta practica a surselor reale de drept in sistemul romanesc actual
 • Valoarea juridica practica a drepturilor nepatrimoniale
 • Comparatie intre elementele de identificare ale persoanelor fizice si juridice
 • Analiza principiilor aplicarii dreptului
 • Expunerea practica a procedeelor folosite in interpretarea logica a actelor normative
 • Importanta teoretica a delimitarii domeniilor dreptului
 • Cosideratii teoretice si practice cu privire la valoarea dotrinei in sistemul de drept
 • Acţiunea în spaţiu şi timp a normei juridice
 • Analizarea subiectelor de drept în funcţie de ramură
 • Comparaţie între sistemul de drept romano-germanic şi cel de tip common law
 • Dimensiunea istorică a dreptului
 • Dimensiunea morală a dreptului
 • Dreptul şi religia
 • Evoluţia istorică a dreptului
 • Factorii de configurare a dreptului
 • Funcţiile dreptului
 • Interpretarea normelor juridice
 • Interpretarea normelor juridice de către CEDO
 • Legătura dintre drept morala şi alte sisteme normative
 • Legea şi cutumă, izvoare principale de drept
 • Marile sisteme de drept contemporan
 • Metode de interpretare a normelor juridice
 • Norma juridică – acţiune in timp
 • Norma juridică – acţiune în spaţiu şi asupra persoanelor
 • Obiceiul juridic – izvor de drept
 • Originea şi apariţia dreptului
 • Principiile dreptului
 • Raportul dintre stat şi drept
 • Raportul juridic din perspectiva teoriei generale a dreptului
 • Răspunderea juridică
 • Realizarea dreptului
 • Scopul şi necesitatea interpretării dreptului
 • Statul la începutul mileniului trei
 • Statul şi dreptul
 • Tehnica elaborării actelor normative

Dorești o lucrare de licență din domeniul Teoriei Generale a dreptului? Comandă acum una!