Lucrări de licență din succesiuni

Realizăm la comandă lucrări de licență din succesiuni.

Lucrările de licență din categoria succesiuni realizate de echipa noastră sunt conforme cu noul Cod civil și cu noul Cod de procedură civilă. Lucrările de diplomă realizate de noi urmăresc, în special, noua așezare a instituțiilor devoluțiunii succesorale.

Mai jos aveți o listă cu exemple de teme pe care echipa noastră le poate realiza. Lista nu este exhaustivă de aceea vă rugăm să ne contactați indiferent de titlul care vă interesează.

 • Aspecte privind acceptarea moştenirii
 • Aspecte privind transmiterea activului şi pasivului moştenirii
 • Aspecte teoretice şi practice privind acceptarea moştenirii
 • Aspecte teoretice şi practice privind capacitatea succesorală
 • Aspecte teoretice şi practice privind clasele de moştenitori
 • Aspecte teoretice şi practice privind deschiderea moştenirii
 • Aspecte teoretice şi practice privind drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor
 • Aspecte teoretice şi practice privind indiviziunea succesorală
 • Aspecte teoretice şi practice privind împărţirea moştenirii
 • Aspecte teoretice şi practice privind legatele
 • Aspecte teoretice şi practice privind nedemnitatea succesorală
 • Aspecte teoretice şi practice privind privind transmiterea moştenirii
 • Aspecte teoretice şi practice privind reprezentarea succesorală
 • Aspecte teoretice şi practice privind testamentele privilegiate
 • Aspecte teoretice şi practice privind testamentul
 • Aspecte teoretice şi practice privind transmiterea posesiunii moştenirii
 • Caracterele juridice ale transmiterii succesorale
 • Condiţii cerute de lege pentru a putea moşteni
 • Data deschiderii moştenirii.
 • Dreptul de opţiune succesorală.
 • Dreptul Statului asupra moştenirii vacante
 • Drepturile succesorale ale rudelor defunctului
 • Felurile moştenirii
 • Legatul.
 • Limitele de a dispune prin acte juridice de bunurile succesorale
 • Locul deschiderii moştenirii.
 • Moştenitorii rezervatari.
 • Principiile devoluţiunii succesorale
 • Principiile dreptului succesoral
 • Privire comparativă asupra instituţiei moştenirii în noul cod civil şi moştenirii în reglementarea anterioară.
 • Reducţiunea liberalităţilor excesive.
 • Reguli generale privind devoluţiunea legală a moştenirii
 • Reprezentarea succesorală.
 • Succesiunea. Transmisiunea succesorală universală
 • Succesiunea. Transmisiunea succesorală, transmisiune pentru cauză de moarte
 • Testamentul în noul cod civil.
 • Transmisiunea succesorală.
 • Vocaţia sau chemarea la moştenire

Dorești o lucrare de licență din succesiuni? Comandă acum una!