Lucrări de licență din dreptul familiei

Dreptul familiei este acea ramură a sistemului de drept român alcătuită din totalitatea normelor și instituțiilor juridice care reglementează raporturile nepatrimoniale și patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie naturală sau civilă și din alte raporturi asimilate de lege raporturilor de familie, a căror respectare este asigurată la nevoie, prin forța coercitivă a statului.

Mai jos aveți o listă de titluri de lucrări de licență din dreptul familiei pe care le putem realiza la comandă. Lista cu titlurile acestor lucrări de diplomă nu este exhaustivă deci vă rugăm să ne contactați pentru orice alt titlu.

Apăsați aici pentru a comanda oricare din lucrările de licență de mai jos.

 • Adopţia – Cerinţe, natura juridică şi efectele adopţiei
 • Adopţia, în reglementarea românească şi în reglementarea din Uniunea Europeană
 • Aspecte teoretice privind noile reglementări ale regimurilor matrimoniale în legislaţia română
 • Aspecte teoretice privind regimurile matrimoniale – regimul primar
 • Aspecte teoretice şi practice privind condiţiile de fond şi impedimente la căsătorie
 • Aspecte teoretice şi practice privind condiţiile de formă ale căsătoriei
 • Aspecte teoretice şi practice privind executarea întreţinerii
 • Aspecte teoretice şi practice privind filiaţia faţă de mamă
 • Aspecte teoretice şi practice privind filiaţia faţă de tată
 • Aspectele teoretice şi practice privind divorţul în dreptul intern şi dreptul internaţional privat
 • Bunurile proprii şi bunurile comune ale soţilor. Administrarea lor
 • Căsătoria
 • Căsătoria putativă
 • Cauzele şi efectele nulităţii căsătoriei
 • Comparaţie privind modalităţile de desfacere a căsătoriei potrivit C.Fam. şi N.C.C.
 • Condiţii de formă pentru încheierea căsătoriei
 • Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei
 • Condiţiile de fond şi condiţiile de formă ale căsătoriei
 • Curatela minorului, conform noilor reglementări româneşti şi din Uniunea Europeană
 • Desfacerea căsătoriei. Aspecte comparative cu reglementarea din alte state
 • Desfacerea căsătoriei/propunere student
 • Drepturi şi îndatoriri părinteşti
 • Efectele căsătoriei
 • Familia în dreptul românesc. Noi reglementări
 • Filiaţia faţă de mamă. Aspecte comparative cu reglementarea din alte state
 • Filiaţia faţă de tată. Aspecte comparative cu dreptul roman
 • Filiaţia rezultată prin procrearea asistată medical
 • Încetarea existenţei căsătoriei
 • Încetarea şi anularea căsătoriei
 • Logodna-conform noilor reglementări ale Codului civil
 • Motivele ce pot fi invocate la divorţ
 • Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii
 • Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi dintre foştii soţi
 • Obligaţia de întreţinere, conform dispoziţiilor noului Cod civil
 • Ocrotirea minorilor conform noilor reglementări româneşti şi din Uniunea Europeană
 • Protecţia şi promovarea drepturilor copilului
 • Regimul matrimonial legal şi regimurile matrimoniale conform noilor reglementări
 • Regimul primar – studiu comparativ
 • Regimul primar imperativ
 • Relaţiile patrimoniale dintre soţi
 • Relaţiile personale dintre soţi
 • Relaţiile personale şi relaţiile patrimoniale dintre soţi
 • Rudenia firească şi rudenia prin adopţie
 • Rudenia în reglementarea românească. Aspecte comparative cu dreptul roman
 • Situaţia legală a copiilor din căsătorie şi din afara căsătoriei Comparaţie cu dreptul roman
 • Starea civilă a copiilor din căsătorie şi a copiilor din afara căsătoriei
 • Studiu comparativ între adopţia internă şi adopţia internaţională
 • Studiu comparativ între anularea, încetarea şi desfacerea căsătoriei
 • Studiu comparativ între desfiinţarea şi desfacerea adopţiei
 • Tutela, conform noilor reglementări româneşti şi din Uniunea Europeană

Dorești unul din titlurile de mai sus? Dorești un alt titlu? Contactează-ne și Comandă acum o lucrare de licență!