Lucrări de licență din dreptul bunurilor (drepturi reale)

Prezentarea materiei drepturilor reale este un exerciţiu destul de anevoios, având în vedere noutatea instituţiilor juridice prezentate. În schimb, Noul Cod civil se află într-un puternic raport de continuitate şi constanţă cu vechiul Cod civil, care a rezistat – cu modificările şi completările intervenite – 147 de ani pe scena juridică a ţării, trecând cu bine două războaie mondiale, regimul comunist şi menţinându-se 22 de ani în regimul economiei de piaţă al României democratice. Totuşi, ca şi la sporturile pe echipe, unde intervin schimbări de jucători în timpul unui meci, vechiul Cod a fost „chemat” la marginea terenului, şi, în consecinţă, în locul acestuia a fost introdus Noul Cod. Insă această „schimbare” nu înseamnă că vechiul Cod a fost ineficient, ci, mai degrabă a fost un „jucător” experimentat, care însă, datorită vârstei nu a mai făcut faţă dinamicii şi intensităţii „jocului” cu societatea românească contemporană.

Mai jos aveți o listă de titluri de lucrări de licență din dreptul bunurilor (drepturi reale) pe care le putem realiza la comandă. Lista cu titlurile acestor lucrări de diplomă nu este exhaustivă deci vă rugăm să ne contactați pentru orice alt titlu.

Apăsați aici pentru a comanda oricare din lucrările de licență de mai jos.

 • Accesiunea, ca modalitate de dobândire a drepturilor reale – analiza teoretică şi practică
 • Acţiunea în revendicare imobiliară – studiu teoretic şi practic
 • Acţiunea în revendicare în dreptul privat român
 • Acţiunea în revendicare mobiliară – studiu teoretic şi practic
 • Acţiunea în revendicare, ca modalitate de apărare a dreptului de proprietate – analiză teoretică şi practică
 • Aspecte teoretice şi de practică judiciară asupra actelor conservatorii
 • Aspecte teoretice şi practice privind actele de dispoziţie
 • Aspecte teoretice şi practice privind bunurile profesionale
 • Bunurile incorporale
 • Calităţile şi viciile posesiei – analiză teoretică şi practică
 • Cesiunea de creanţă
 • Comparaţie între reglementarea noţiunii de servitute în vechiul şi actualul Cod civil
 • Comparaţie între reglementarea superficiei în vechiul şi actualul Cod civil
 • Comparaţie între reglementarea uzufructului în vechiul şi actualul Cod civil
 • Creditorii indiviziunii
 • Dobândirea şi pierderea posesiei
 • Dobândirea şi pierderea proprietăţii
 • Dreptul de accesiune în sistemul juridic român
 • Dreptul de proprietate al persoanei juridice
 • Dreptul de proprietate potrivit CEDO
 • Dreptul de uzufruct, dreptul de uz şi dreptul de abitaţie – studiu comparativ
 • Dreptul subiectiv de proprietate
 • Drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului
 • Drepturile extra-patrimoniale
 • Eseu asupra universalităţii de fapt şi al celei de drept
 • Evoluţia dreptului de coproprietate
 • Examen comparativ între fiducia în dreptul român şi trust-ul în dreptul anglosaxon
 • Executarea în natură a obligaţiilor civile
 • Executarea prin echivalent a obligaţiilor civile
 • Exproprierea pentru cauză de utilitate publică
 • Faptul juridic, ca izvor de obligaţii civile
 • Fiducia în dreptul civil român
 • Fondurile comune de creanţe şi drepturi
 • Indiviziunea în dreptul privat român
 • Întreprinderea în dreptul civil
 • Limitele dreptului de proprietate
 • Lucrurile în afara comerţului
 • Lucrurile, drepturile şi bunurile în dreptul civil
 • Modalităţile de dobândire a drepturilor reale
 • Modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică
 • Modalităţile de stingere a obligaţiilor care conduc la realizarea creanţei creditorului
 • Natura de servitute în dreptul privat francez
 • Natura juridică a coproprietăţii
 • Natura juridică a fondului de comerţ
 • Natura juridică a patrimoniului
 • Noi orizonturi în secolul XXI asupra noţiunii de patrimoniu
 • Noţiunea de fructe în dreptul civil, dreptul comercial şi dreptul fiscal
 • Novaţia, principalul mod de transformare a obligaţiilor
 • Obligaţiile reale şi servituţile în dreptul privat român
 • Posesia în dreptul civil român
 • Posesia în dreptul civil român şi francez. Aspecte teoretice şi de procedură juridică
 • Posesia-raport de fapt între o persoană şi un lucru
 • Proba proprietăţii şi dreptului de proprietate
 • Proprietatea colectivă
 • Proprietatea comună în regimul comunităţii de bunuri
 • Proprietatea comună pe cote părţi şi proprietatea comună în devălmăşie – studiu comparativ teoretic şi practic
 • Proprietatea individuală şi interesul colectivităţii
 • Proprietatea persoanei juridice
 • Proprietatea sub regimurile matrimoniale
 • Protecţia dreptului de proprietate prin CEDO
 • Protecţia juridică a posesiei imobiliare
 • Publicitatea funciară – studiu de practică judiciară
 • Raportul de vecinătate în dreptul privat român
 • Raportul între proprietate şi patrimoniu
 • Răspunderea civilă delictuală pentru fapta proprie – analiza teoretică şi practică
 • Răspunderea civilă delictuală şi răspunderea contractuală – studiu comparativ teoretic şi practic
 • Răspunderea comitenţilor pentru fapta prepuşilor – studiu teoretic şi practic
 • Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, de lucruri şi de ruină edificiului – analiză comparativă teoretică şi practică
 • Regula accesoriului în dreptul privat
 • Repararea prejudiciului în cazul răspunderii civile delictuale
 • Revendicarea proprietăţii mobiliare
 • Servitutea, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate – studiu teoretic şi practic
 • Simulaţia, analiză teoretică şi practică
 • Studiu asupra dreptului nudului proprietar
 • Studiu asupra elementelor constitutive ale posesiei
 • Studiu asupra indiviziunii
 • Studiu asupra lucrurilor consumptibile şi lucrurilor neconsumptibile
 • Studiu asupra monedei în dreptul civil/în dreptul privat
 • Studiu asupra proprietăţii
 • Studiu asupra uzucapiunii în dreptul privat român
 • Studiu comparativ între actualele şi vechile dispoziţii ale Codului civil privind distincţia între bunurile mobile şi imobile
 • Studiu de teorie şi practică asupra bunurilor, drepturilor şi valorilor în dreptul pozitiv român
 • Studiu de teorie şi practică asupra dreptului de concesiune
 • Studiu de teorie şi practică asupra dreptului de folosinţă
 • Studiu de teorie şi practică asupra lucrurilor fungibile şi lucrurilor nefungibile
 • Studiu de teorie şi practică asupra modului de stabilire a servituţilor
 • Studiu de teorie şi practică asupra necesităţii fondului de comerţ
 • Studiu de teorie şi practică asupra noţiunii de servitute
 • Studiu de teorie şi practică asupra noţiunii de superficie
 • Studiu de teorie şi practică asupra noţiunii de uzufruct în dreptul actual român
 • Studiu de teorie şi practică asupra noţiunii de uzufruct.
 • Studiu de teorie şi practică asupra patrimoniului de afectaţiune în dreptul privat român
 • Studiu de teorie şi practică asupra proprietăţii colective
 • Studiu de teorie şi practică asupra proprietăţii dezmembrabile
 • Studiu de teorie şi practică asupra universalităţii de fapt şi universalităţii de drept
 • Studiu de teorie şi practică judiciară asupra persoanei juridice în dreptul civil român
 • Studiu teoretic şi practic asupra actelor de folosinţă în dreptul civil
 • Studiu teoretic şi practic asupra coproprietăţii asupra bunurilor
 • Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei
 • Teoria patrimoniului
 • Transmiterea convenţională a proprietăţii
 • Universalităţile juridice din dreptul pozitiv care se detaşează de natura clasică de patrimoniu
 • Universalităţile juridice în dreptul civil român
 • Uzucapiunea imobiliară – studiu teoretic şi practic

Dorești unul din titlurile de mai sus? Dorești un alt titlu? Contactează-ne și Comandă acum o lucrare de licență!