Lucrări de licență din drept procesual penal

Importanţa dreptului procesual penal constă în faptul că normele ce îl alcătuiesc conţin şi determină formele garantării libertăţilor individuali.
În cursul procesului penal, organele judiciare au posibilitate luării unor măsuri procesuale, unele dintre acestea fiind privative de libertate. Aceste posibilităţi pe care justiţia le are trebuie să îi vizeze numai pe cei vinovaţi, fără ca cei nevinovaţi să suporte, pe nedrept, rigorile legii procesual penale. Întotdeauna cel nevinovat trebuie să aibă posibilitatea ripostei, a dovedirii acestui fapt, încât privarea de libertate să nu fie dispusă indiferent de justificările invocate.

Mai jos aveți o listă de titluri de lucrări de licență din drept procesual penal pe care le putem realiza la comandă. Lista cu titlurile acestor lucrări de diplomă nu este exhaustivă deci vă rugăm să ne contactați pentru orice alt titlu.

Apăsați aici pentru a comanda oricare din lucrările de licență de mai jos.

• Acţiunea civilă în procesul penal – aspecte teoretice şi practice
• Acţiunea penală în procesul penal – aspecte teoretice şi practice
• Administrarea şi aprecierea probelor în procesul penal
• Amenda judiciară – aspecte teoretice şi practice
• Analiza detaliată a principiilor fundamentale ale procesului penal – aspecte teoretice şi practice
• Apelul în procesul penal
• Apelul, cale ordinară de atac – hotărârile supuse apelului, persoanele care pot face apel, termenul de declarare a apelului; aspecte teoretice şi practice
• Arestarea preventivă în procesul penal
• Aspecte generale privind judecata în primă instanţă
• Aspecte teoretice şi practice privind acordul de recunoaştere a vinovăţiei
• Căile de atac extraordinare în procesul penal
• Căile ordinare de atac în procesul penal
• Citarea, comunicarea actelor procedurale, mandatul de aducere – aspecte teoretice şi practice
• Competenţa după calitatea persoanei a organelor judiciare penale
• Competenţa după materie şi după calitatea persoanei aspecte teoretice şi practice
• Competenţa materială a organelor judiciare penale
• Competenţa organelor de cercetare penală în faza de urmărire penală
• Competenţa organelor de urmărire penală – aspecte teoretice şi practice
• Competenţa procurorului în faza de urmărire penală
• Consideraţii generale privind apelul
• Consideraţii generale privind obiectul camerei preliminare
• Contestaţia în anulare – cale extraordinară de atac
• Efectele apelului – aspecte teoretice şi practice
• Efectuarea urmăririi penale – sesizarea organelor de urmărire penală, desfăşurarea urmăririi penale, suspendarea urmăririi penale; aspecte teoretice şi practice
• Expertiza – mijloc de probă, consideraţii teoretice şi practice
• Încetarea urmăririi penale – scoaterea de sub urmărire penală, procedura prezentării materialului de urmărire penală, terminarea urmăririi penale; aspecte teoretice şi practice
• Înregistrările audio şi video – mijloace de probă în procesul penal
• Judecata – dispoziţii generale; aspecte teoretice şi practice
• Judecata în primă instanţă – desfăşurarea judecării cauzelor; aspecte teoretice şi practice
• Liberarea provizorie sub control judiciar şi liberarea provizorie pe cauţiune – aspecte teoretice şi practice
• Măsurile preventive – Reţinerea şi Arestarea preventivă; aspecte teoretice şi practice
• Măsurile preventive în procesul penal
• Mijloacele de probă în procesul penal. Constatările medico-legale aspecte teoretice şi practice.
• Mijloacele de probă în procesul penal. Declaraţiile părţilor şi ale martorilor – aspecte teoretice şi practice
• Mijloacele de probă în procesul penal. Înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile; materiale de probă, constatările tehnico-ştiinţifice, medico-legale şi expertizele.
• Participanţii procesului penal – organele judiciare; aspecte teoretice şi practice
• Participanţii procesului penal, organele judiciare, aspecte teoretice şi practice
• Părţile în procesul penal
• Prezumţia de nevinovăţie în procesul penal. Aspecte teoretice şi practice
• Principiile fundamentale în dreptul procesual penal român
• Principiul garantării dreptului la apărare
• Principiul prezumţiei de nevinovăţie
• Probele la procesul penal
• Procedura în cauzele cu infractori minori
• Procedura în cauzele cu infractori minori
• Procedura plângerii prealabile – aspecte teoretice şi practice
• Procedura privind tragerea la răspunderea penală a persoanei juridice
• Procedura reabilitării
• Procedurile speciale în procesul penal
• Punerea în executare a pedepselor complementare şi a măsurilor de siguranţă – aspecte teoretice şi practice
• Punerea în executare a pedepselor principale – aspecte teoretice şi practice
• Recursul în procesul penal
• Recursul, cale ordinară de atac – hotărâri supuse recursului, persoanele care pot face recurs şi efectele recursului; aspecte teoretice şi practice
• Revizuirea – cale extraordinară de atac
• Soluţiile dispuse în faza de urmărire penală
• Termenele şi cheltuielile judiciare în procesul penal – aspecte teoretice şi practice
• Trimiterea în judecată – aspecte teoretice şi practice

 Dorești unul din titlurile de mai sus? Dorești un alt titlu? Contactează-ne și Comandă acum o lucrare de licență!