Lucrări de licență din Drept parlamentar

Lucrări de licență la comandă

Realizăm la comandă lucrări de licență din domeniul Dreptului Parlamentar. Regimul parlamentar s-a născut în Anglia în secolul al XIII-lea, cu ocazia conflictului care a opus Coroana nobilimii și Bisericii și s-a materializat în Marea Chartă din 1215: aceasta dispune că  niciun impozit nu va putea fi stabilit fără consimțământul Consiliul comun al Regatului care reunește reprezentanții nobilimii și ai clerului.

 • Actele Parlamentului şi competenţa Parlamentului
 • Aspecte privind mandatul parlamentar
 • Aspecte privind răspunderea statului pentru puterea legislativă în dreptul european – studii de caz
 • Consideraţii privind procedurile parlamentare speciale
 • Considerente privind cadrul juridic necorespunzător şi manipularea regulilor electorale
 • Considerente privind distorsiunile în alegerea reprezentanţilor de către corpul electoral
 • Considerente privind exerciţiul suveranităţii naţionale prin reprezentare
 • Considerente privind raportul dintre dreptul parlamentar şi corpul electoral
 • Distorsiuni ale raportului de reprezentare dintre reprezentanţi şi corpul electoral
 • Distorsiuni în exercitarea dreptului de vot şi în alegerea reprezentanţilor de către corpul electoral
 • Evoluţia instituţiei Parlamentului European
 • Formele de organizare politică a poporului – partidele politice
 • Funcţiile Parlamentului
 • Influenta sistemului electoral asupra reprezentării
 • Moţiunea simplă şi moţiunea de cenzură
 • Organizarea şi funcţionarea Parlamentului European
 • Parlamentul European – veritabil organ reprezentativ
 • Protecţia mandatului parlamentar
 • Raportul dintre Parlamentul European şi parlamentele naţionale
 • Raporturile Parlamentului cu poporul că titular al suveranităţii naţionale
 • Răspunderea Parlamentului fată de corpul electoral şi în raporturile cu celelalte autorităţi publice
 • Răspunderea Parlamentului în dreptul constitutional-analiza comparativă
 • Răspunderea Parlamentului în raporturile cu autoritătile executive
 • Răspunderea şi responsabilitatea juridică a Parlamentului
 • Rolul Parlamentului European în cadrul instituţiilor europene
 • Rolul Parlamentului în organizarea statală
 • Sistemul reprezentării proporţionale, sistemul majoritar şi sistemul mixt
 • Specificul reprezentării parlamentare în statele federale
 • Specificul reprezentării parlamentare în statele unitare

Dorești unul din titlurile de mai sus? Dorești un alt titlu? Contactează-ne și Comandă acum o lucrare de licență!