Lucrări de licență din drept european

drept european
Lucrări de licență la comandă din drept europen

România a aderat la Uniunea Europeană în anul 2007.  Totuși, procesul de armonizare a legislației românești cu cea europeană a început cu aproape un deceniu înainte. Principiul preemțiunii dreptului comunitar asupra dreptului național, obligă statele membre ale Uniunii Europene să își adapteze legislația astfel încât aceasta să fie în concordanță cu Tratatele și directivele europene.

Mai jos aveți o listă de titluri de lucrări de licență din drept european/dreptul Uniunii Europene/drept comunitar, pe care le putem realiza la comandă. Lista cu titlurile acestor lucrări de diplomă nu este exhaustivă deci vă rugăm să ne contactați pentru orice alt titlu.

Apăsați aici pentru a comanda oricare din lucrările de licență de mai jos.

 • Interdicția măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative – cauza 178/84, Comisia Comunităţilor Europene c. Republicii Federale Germania
 • Libera circulație a persoanelor – cauza Olympique Lyonnais SASP împotriva Olivier Bernard, Newcastle UFC
 • Libera circulaţie a mărfurilor. Interzicerea măsurilor cu efect echivalent unor restricţii cantitative la export cauza C-15/15 New Valmar BVBA c. Global Pharmacies Partner Health Srl
 • Principiul egalităţii de tratament între persoane – cauza Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding c. Firma Feryn NV
 • Principiul recunoașterii mutuale în cazul suplimentelor alimentare, cauza C-672/15 Noria Distribution SRL
 • Recunoaşterea diplomelor în TFUE şi jurisprudenţa CJUE – cauza C-274/05 Comisia Comunităţilor Europene c. Republicii Elene
 • Prioritatea dreptului Uniunii Europene – de la cauza Costa c. ENEL până astăzi
 • Derogări legale şi de jurisprudenţă de la interdicţia restricţiilor cantitative, cauza C-421/09, Humanplasma GmbH c. Republik Österreich
 • Noțiunea „contract de achiziții publice de lucrări” – cauzele conexate C-197/11 și C-203/11 Eric Libert, și alții și All Projects & Developments NV și alții
 • Ajutoare de stat în materia energiei electrice cauza T-57/11, Castelnou Energía, SL, c. Comisiei Europene
 • Interdicţia ajutoarelor de stat – cauza T- 115/1994 Opel Austria
 • Consumatorii şi dreptul la informare – studiu de caz
 • Formarea profesională în jurisprudența CJUE – cauza 147/03 Comisia c. Austriei
 • Monopolurile în TFUE şi jurisprudenţa CJUE
 • Restricţiile cantitative – cauza C-470/03/ Lehtinen
 • Piedicile tehnice ca aspecte particulare ale măsurilor cu efect echivalent restricţiilor cantitative – cauza C – 120/78, Rewe-Zentral AG
 • Interpretarea dispozițiilor cu sensuri diferite în diferite versiuni lingvistice – cauza C 457/05/Diageo
 • Libera circulație a lucrătorilor – cauza C-415/93/ Bosman
 • Libertatea de stabilire, cauza C – 2/74/Reyners
 • Libera prestare a serviciilor, cauza C 482/18/ Google
 • Analiza comparativa a institutiilor europene, intre Maastricht si Lisabona
 • Aplicarea dreptului Uniunii
 • Aplicarea normelor juridice ale Uniunii Europene in ordinea juridica a Romaniei.
 • Atributiile Comisiei de gardian al tratatelor
 • Carta sociala europeana revizuita – drepturi garantate si mecanisme de control
 • Cauza Tatar contra Romaniei
 • Cauza Tatu contra Romaniei. Efectele hotararii preliminare pronuntate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene
 • Cetatenia Europeana
 • Comisia Europeana
 • Comisiile rogatorii europene in materie civila si comerciala
 • Competenta jurisdictionala de punere in executare in Romania a hotararilor in materie civila si comerciala pronuntate in statele membre ale Uniunii Europene. Lucrare de licenta
 • Competenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
 • Competentele Comisiei Europene
 • Conexitatea si litispendenta europeana in procesele civile.
 • Consiliul Europei
 • Consiliul Uniunii Europene
 • Conventia cu privire la drepturile copilului – drepturi garantate, mecanisme de control, legislatie nationala, politici internationale si nationale
 • Conventia europeana a drepturilor omului – drepturi garantate. Lucrari de diploma la comanda
 • Conventia internationala privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasiala, Conventia impotriva torturii si altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante si Conventia asupra eliminarii formelor de discriminare fata de femei – drepturi garantate, mecanisme de control
 • Conventii ale Consiliului Europei – Conventia pentru prevenirea torturii si a pedepselor si tratamentelor inumane sau degradante, Conventia europeana privind lupta impotriva traficului de fiinte umane, Codul European de securitate sociala – drepturi garantate si mecanisme de control
 • Cooperarea europeana in vederea comunicarii actelor procedurale in/din strainatate.
 • Cooperarea judiciara in materie civila in Uniunea Europeana.
 • Cooperarea judiciara in materie penala in Uniunea Europeana.
 • Curtea Europeana a Drepturilor Omului – organizare si procedura
 • Curtea Europeana de Justitie
 • Dinamica si viitorul integrarii Europene. Locul Romaniei
 • Directive europene privind contractele de munca
 • Dreptul de proprietate – jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului si jurisprudenta impotriva Romaniei – sinteza si concluzii
 • Dreptul European si ordinea juridica interna.
 • Dreptul la educatie – in Romania si in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
 • Dreptul la libertate si la siguranta in Romania si in jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului
 • Dreptul la respectarea vietii private si de familie – in Romania si in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
 • Dreptul la un proces echitabil – jurisprudenta Curtii Europene a drepturilor omului si jurisprudenta impotriva Romaniei
 • Drepturile minoritatilor in Europa
 • Drepturile reglementate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Lucrare de diploma
 • Evolutia atributiilor Parlamentului European
 • Evolutia integrarii europene si competentele institutiilor unionale.
 • Hotararile preliminare
 • Integrarea europeana si consecintele sale pe plan national si international.
 • Istoria constituirii Uniunii Europene.
 • Izvoarele dreptului Uniunii, intre dreptul international si politicile institutiilor
 • Libera circulatie a lucratorilor
 • Libera circulatie a persoanelor si a fortei de munca in dreptul Uniunii Europene
 • Libertatea de exprimare – in Romania si in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
 • Libertatea de gandire, de constiinta si de religie – in Romania si in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
 • Libertatea de intrunire si de asociere – in Romania si in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
 • Libertatile fundamentale ale UE
 • Locul si rolul Comisiei Europene in contextual actual.
 • Locul si rolul Parlamentului European in sistemul institutional al Uniunii Europene.
 • Mecanisme si proceduri de protectie a drepturilor omului sub egida ECOSOC. Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta
 • Modernitatea legislatiei muncii in Uniunea Europeana.
 • Norme si politici internationale privind discriminarea fata de femei si egalitatea de sanse
 • Normele Ordinii juridice din cadrul Uniunii Europene
 • Ordinea juridica a Uniunii Europene.
 • Organizarea justitiei Uniunii Europene
 • Organizarea si functionarea institutiilor jurisdictionale ale Uniunii Europene.
 • Organizarea, procedura si dreptul aplicabil in cadrul Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
 • Organizatia Internationala a Muncii – continutul normelor adoptate si transpunerea lor in dreptul intern
 • Organizatia Internationala a Muncii – mecanisme de control
 • Parlamentul european, participant la justitia unionala
 • Particularitati ale aderarii Romaniei la UE
 • Politica externa si de securitate comuna a Uniunii Europene
 • Politici financiare si monetare in perioade de criza. Spre un guvern financiar unic?
 • Principiile de stabilire si domeniile specifice competentelor Uniunii Europene.
 • Principiul nediscriminarii in Dreptul European: Impactul asupra ordinii juridice nationale
 • Principiul subsidiaritatii dreptului european
 • Procedura contraventionala judiciara in lumina jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
 • Procedura legislativa. Lucrari de licenta
 • Procesul de extindere a Uniunii Europene.
 • Raspunderea functionarilor europeni
 • Repartizarea puterilor intre institutiile Uniunii Europene.
 • Reversibilitatea procesului de extindere a Uniunii Europene.
 • Rolul judecatorului national in aplicarea dreptului European.
 • Rolul judecatorului national in integrarea legislativa europeana
 • Rolul parlamentelor nationale in elaborarea reglementarilor Uniunii
 • Rolul Parlamentelor nationale in procesul decizional al Parlamentului European
 • Rolul Tratatului de la Maastricht in crearea si consolidarea institutionala a U.E.
 • Romania si problemele privind integrarea in Uniunea Europeana.
 • Sistemul politic al Uniunii Europene
 • Spatiul Schengen, organizare, privilegii si conditionalitati.
 • Standarde si politici ale Uniunii Europene in domeniul protectiei drepturilor si libertatile fundamentale ale omului
 • Studiu de caz privind controlul jurisdictional al drepturilor omului
 • Tratatele intrate in vigoare dupa crearea U.E. si rolul lor in consolidarea constructiei europene.
 • Tratatele Uniunii Europene
 • Tratatul de la Lisabona si influenta sa asupra constructiei europene. Lucrari de diploma
 • Tratatul de la Lisabona, intre reforma institutionala si continuitate
 • Uniunea Europeana dupa Tratatul de la Lisabona.
 • Uniunea Europeana si drepturile omului – Carta drepturilor fundamentale
 • Uniunea Europeana, spatiu de libertate, securitate si justitie.

Dorești unul din titlurile de mai sus? Dorești un alt titlu? Contactează-ne și Comandă acum o lucrare de licență!