Lucrări de licență din drept civil: partea generală și persoanele

Dreptul civil poate fi definit ca acea ramură a dreptului privat care reglementează raporturile patrimoniale și personal nepatrimoniale dintre persoanele fizice și juridice, aflate într-o poziție de egalitate juridică.

Mai jos sunt o serie de teme din domeniul dreptului civil – partea generală și persoane. Lista cu titlurile acestor lucrări de diplomă nu este exhaustivă deci vă rugăm să ne contactați pentru orice alt titlu.

Apăsați aici pentru a comanda oricare din lucrările de licență de mai jos.

 • Acţiunea civilă – condiții de exercitare
 • Acţiunea civilă – corelația dintre acţiune şi dreptul subiectiv litigios
 • Atribute de identificare a persoanei fizice
 • Capacitatea civilă a persoanei fizice. Studiu comparativ între dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 şi Noul Cod civil.
 • Capacitatea civilă a persoanei juridice. Studiu comparativ între dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 şi Noul Cod civil
 • Capacitatea de a încheia actul juridic civil, condiţie de valabilitate a actului juridic civil
 • Capacitatea de exerciţiu restrânsă
 • Comparaţie între capacitatea civilă a persoanei fizice şi cea a persoanei juridice
 • Comparaţie între condiţie şi sarcină, ca modalităţi a actului juridic civil
 • Comparaţie între eroare şi dol, ca vicii de consimţământ, analiza teoretică şi practică
 • Comparaţie între termen şi condiţie, ca modalităţi a actului juridic civil
 • Condiţii pentru valabilitatea actului juridic civil
 • Condiţiile de fond ale actului juridic civil
 • Consimţământul şi principiile voinţei juridice la încheierea actului juridic civil
 • Consimţământul, condiţie de valabilitate a actului juridic civil
 • Cursul prescripţiei extinctive. Studiu comparativ între dispoziţiile Codului civil de la 1864 şi dispoziţiile noului Noului Cod civil
 • Declararea judecătorească a morţii
 • Delimitarea nulităţii faţă de alte sancţiuni de drept civil
 • Dizolvarea persoanei juridice – studiu de legislaţie şi practică judiciară.
 • Domeniul de aplicare al prescripţiei extinctive. Studiu comparativ între dispoziţiile Codului civil de la 1864 şi dispoziţiile noului Noului Cod civil
 • Dreptul la viaţă, la sănătate şi integritate al persoanei fizice de la Carta drepturilor fundamentale a uniunii europene la legislaţia românească
 • Dreptul subiectiv civil
 • Efectele actului juridic civil
 • Efectele nulităţii actului juridic civil. Studiu de doctrină şi jurisprudenţă
 • Forma actului juridic civil – analiza teoretică şi practică
 • Izvoarele raportului juridic civil – analiză comparativă între dispoziţiile Codului civil de la 1864 şi dispoziţiile Noului Cod civil
 • Mijloacele de identificare a persoanei fizice
 • Modalităţile actului juridic civil
 • Noţiunea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice
 • Noţiunea de bun în dreptul civil
 • Noţiunea de persoană juridică în dreptul românesc
 • Nulitatea actului juridic civil
 • Obiectul actului juridic civil
 • Obiectul raportului juridic civil
 • Ocrotirea drepturilor subiective civile
 • Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil
 • Principiile efectelor actului juridic civil – analiză comparativă între reglementările Codului civil de la 1864 şi noile dispoziţii ale Codului civil.
 • Probele în procesul civil
 • Răspunderea juridică civilă a membrilor organelor de administrare în viziune Codului civil şi a legilor speciale.
 • Regimul juridic al nulităţii absolute a actului juridic civil – analiză a legislaţiei şi practicii judiciare
 • Regimul juridic al nulităţii relative a actului juridic civil – analiză a legislaţiei şi practicii judiciare
 • Reorganizarea persoanei juridice – studiu de legislaţiei şi practică judiciară.
 • Schimbarea subiectelor raportului juridic civil
 • Stabilirea (determinarea) efectelor actului juridic civil
 • Studiu comparativ între nulitate şi alte sancţiuni ale actului juridic civil – analiză teoretică şi practică
 • Tutela minorului. Studiu comparativ între dispoziţiile Codului familiei şi reglementările Noului cod civil.
 • Viciile de consimţământ la încheierea actului juridic civil. Eroarea şi dolul

Dorești unul din titlurile de mai sus? Dorești un alt titlu? Contactează-ne și Comandă acum o lucrare de licență!