Lucrări de licență din Drept administrativ și contencios administrativ

Lucrări de licență la comandă

Drept administrativ și contencios administrativ

Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta din drept administrativ
Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta din drept administrativ – comanda acum!

În această pagină sunt prezentate câteva exemple de lucrări de licență din domeniul Dreptului administrativ și a contenciosului administrativ. Aceste lucrări de diplomă nu sunt redactate încă ci pot fi realizate la comandă.

Dreptul administrativ face parte din ramura dreptului public și a apărut, cum menționează unii specialiști, înaintea altor ramuri ale acestuia. Căci înaintea oricăror altor preocupări și activități, omul a trebuit să o pună pe cea privind modul în care își organizează comunitate, cum se apără împotriva dușmanilor, cestea fiind dimensiuni ale activității administrative.

 • Actul administrativ jurisdicţional
 • Acţiunea în contencios administrativ – mod de apărare împotriva abuzurilor autorităţilor
 • Acţiunea în contencios administrativ exercitată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Lucrare de licenta
 • Acţiunea în contencios administrativ exercitată de către subiectele juridice de drept public
 • Acţiunea în contencios administrativ exercitată în vederea constatării nelegalităţii unui act administrativ unilateral pe calea excepţiei de nelegalitate
 • Administratia ministeriala. Ministerul Apararii Nationale. Lucrare de licenta
 • Administratia ministeriala. Ministerul de Interne
 • Administratia publica locala. Consiliile locale
 • Aspecte teoretice şi practice privind procedura contenciosului administrativ
 • Autoritatile administrative autonome. Avocatul Poporului
 • Autoritatile administrative autonome. Consiliul Superior al Magistraturii. Lucrare de diploma
 • Condiţiile acţiunii directe în contencios administrativ în baza Constituţiei şi a Legii 554/2004
 • Contenciosul administrativ în dreptul altor state. Studiu de drept comparat
 • Contenciosul administrativ obiectiv şi subiectiv în contextul legislaţiei actuale. Studiu de drept comparat.
 • Contenciosul administrativ. Aspecte de ordin procedural
 • Contenciosul administrativ-instrument de protecţie juridică
 • Contenciosul obiectiv (în anulare) consacrat prin Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
 • Contractul administrativ – obiect al controlului judecătoresc. Lucrari de licenta
 • Controlul activităţii administraţiei publice
 • Controlul de legalitate exercitat de instantele de contencios administrativ
 • Controlul de tutela administrativa
 • Controlul judecătoresc asupra administraţiei publice
 • Efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate în contenciosul administrativ subiectiv
 • Evaziunea fiscală şi efectele sale
 • Excepţia de nelegalitate în contencios administrativ
 • Executarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii în contenciosul administrativ
 • Exproprierea pentru cauza de utilitate publica
 • Functia publica. Cariera functionarilor publici. Lucrari de diploma
 • Instituţia contenciosului administrativ. Evoluţia legislaţiei şi aspecte de drept comparat
 • Litigiul de contencios administrativ – acţiunea directă
 • Mijloace de protectie a cetatenilor în raporturile cu administratia publica. Lucrare de licenta
 • Modalitati generale de constituire a dreptului de proprietate publica
 • Nulitatea actelor administrative
 • Obligaţia executării hotărârilor judecătoreşti definitive şi irevocabile. Instanţa de executare. Lucrare de diploma la comanda
 • Părţile litigiului de contencios administrativ
 • Principiul subsidiaritatii în administratia publica romaneasca
 • Procedura prealabilă sesizării instanţei de contencios administrativ – recursul administrativ graţios şi recursul administrativ ierarhic. Lucrare de diploma
 • Puterea executiv-administrativa. Guvernul Romaniei
 • Puterea executiv-administrativa. Presedintele Romaniei. Comandă lucrare de licență
 • Raspunderea administrativa. Raspunderea contraventionala
 • Raspunderea penala a functionarilor publici
 • Regimul incompatibilitatilor privind exercitarea functiilor publice si conflictul de interese
 • Regimul juridic al actelor administrative
 • Regimul juridic al actiunii prealabile
 • Regimul juridic al serviciilor publice locale
 • Soluţii pronunţate de instanţa de contencios administrativ
 • Soluţionarea litigiului în contencios administrativ. Lucrare de diploma
 • Teoria generală a controlului asupra administraţiei publice
 • Termenul de introducere a acţiunii în contencios administrativ
 • Titlul executoriu în materia contenciosului administrativ
 • Trăsăturile caracteristice ale acţiunii în contenciosul administrativ în baza Legii 554/2004 şi Constituţiei
 • Veniturile şi cheltuielile publice în România. Comanda lucrari de licenta

Dorești unul din titlurile de mai sus? Dorești un alt titlu? Contactează-ne și Comandă acum o lucrare de licență!