Lucrare de diploma: Aplicarea legii civile

Cuprinsul lucrării de licență

 

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. LEGEA CIVILĂ. ASPECTE GENERALE 6
1.1. Izvoarele legii civile 6
1.1.1. Noţiune 6
1.1.2. Clasificare 6
1.2. Interpretarea legii civile 14
1.2.1. Necesitatea interpretării 14
1.2.2. Interzicerea analogiei 16
1.3. Efectele legii civile 18
CAPITOLUL II. APLICAREA LEGII CIVILE ÎN TIMP 23
2.1. Intrarea în vigoare a legii civile. Principiul neretroactivității 23
2.1.1. Aspecte generale 23
2.1.2. Principiul neretroactivităţii 24
2.2. Acțiunea normei juridice. Principiul aplicării imediate a normei juridice civile noi 28
2.3. Aplicarea în timp a noului Cod civil. Studiu de caz 29
2.3.1. Aspecte generale privind criteriul neretroactivităţii. 29
2.3.2. Precizări introductive privind aplicarea în timp a Noului Cod civil 31
2.3.3. Legea aplicabilă actului juridic 33
2.3.4. Legea aplicabilă prescripţiei extinctive şi decăderii 37
2.3.5. Legea aplicabilă accesiunii, uzucapiunii şi posesiei 39
2.3.6. Legea aplicabilă dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată 41
2.3.7. Legea aplicabilă în materie de carte funciară 42
2.3.8. Legea aplicabilă faptelor juridice licite ca izvoare de obligaţii 43
2.3.9. Legea aplicabilă faptelor ilicite ca izvoare de obligaţii (răspunderii civile delictuale) 44
2.3.10. Legea aplicabilă garanţiilor 45
2.3.11. Legea aplicabilă în materie de moştenire 47
2.3.12. Legea aplicabilă efectelor viitoare ale altor situaţii juridice trecute 48
2.3. Ieșirea din vigoare a legii civile 50
CAPITOLUL III. APLICAREA LEGII CIVILE ÎN SPAȚIU ȘI ASUPRA PERSOANELOR 54
3.1. Aplicarea legii civile în spațiu 54
3.2. Aplicarea legii civile asupra persoanelor 56
CONCLUZII 61
BIBLIOGRAFIE 63

Introducere

Norma juridică civilă acţionează într-un anumit interval de timp – ea nu este eternă – şi anume, atâta vreme cât există relaţiile sociale care au deter¬minat edictarea ei. De exemplu, după 1989, s-a pus problema restituirii tere¬nurilor foştilor proprietari. Pentru asta, a fost nevoie de elaborarea unor norme juridice civile noi – Legea nr. 18/1991, a fondului funciar – care să regle-menteze situaţiile juridice , ce urmau să se nască. Alteori, relaţiile sociale apar înainte de existenţa unei norme juridice care să le reglementeze şi con¬duc la edictarea ei. De exemplu, deşi consumatorii, după 1989, pe piaţa liberă, erau expuşi practicilor abuzive ale comercianţilor, ei nu se bucurau de o protecţie specială, prevăzută în norme specifice, ci erau supuşi prevederilor Codului civil, care, la data elaborării lor, nu avuseseră în vedere asemenea relaţii sociale (pentru că nu existau) . Deci norma juridică civilă se aplică în timp, situaţiilor juridice, care urmează să se nască sau care există şi pe care le reglementează.

Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta

Norma juridică civilă acţionează într-un anumit spaţiu, adică pe un anumit teritoriu; acest teritoriu este al unui stat sau unităţi teritoriale ale respectivului stat. Norma juridică civilă se adresează persoanelor, a căror conduită tinde să reglementeze. Deci norma juridică civilă se aplică în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor.
Ca şi în alte ramuri de drept, legile civile au ca destinatari oamenii, fie priviţi individual, ca persoane fizice, fie luaţi în colective organizate, ca persoane juridice. Legile civile pot fi împărţite în trei categorii, din punctul de vedere al sferei subiectelor la care se aplică, legile cu vocaţie generală de aplicare, dacă cele aplicabile atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice, C. civ., decretul nr 31/1995 privitor la persoanele fizice şi juridice.
Motivul alegerii acestei lucrări de licență a pornit de la faptul că intrarea în vigoarea a noului Cod civil a adus din nou în discuție problematica aplicării legii civile. Am strucutrat această lucrare pe trei capitole. Primul este unul introductiv în care sunt prezentate aspecte generale legate de legea civilă: izvoarele legii civile, interpretarea legii civile și efectele legii civile.
Cele de-al doilea capitol analizează în detaliu aplicarea legii civile, abordând aspecte legate de intrarea în vigoare a legii civile, principiul neretroactivității, principiul aplicării imediate a normei juridice civile noi, ieșirea din vigoare a legii civile. Tot aici am realizat un studiu de caz legat de aplicarea în timp a noului Cod civil.
Ultimul capitol prezintă aspecte detaliate legate de aplicarea legii civile în spațiu și asupra persoanelor. Am reținut în acest capitol faptul că aplicarea normei civile în spațiu are o latură internă și una internațională.