Lucrare de licență: Violul

Cuprinsul lucrării de licență Violul

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE – INFRACȚIUNILE PRIVITOARE LA VIAȚA SEXUALĂ 6
1.1. Trăsături generale ale infracțiunii contra persoanelor 6
1.2 Infracțiunile privitoare la viața sexuală – aspecte generale 7
1.3. Principalele infracţiuni contra libertăţii sexuale 8
CAPITOLUL II. ANALIZA INFRACȚIUNII DE VIOL ÎN ACTUALUL COD PENAL 11
2.1. Conținutul incriminării 11
2.2. Obiectul juridic al infracțiunii 12
2.3. Subiecții infracțiunii. Participația. 12
2.3.1. Subiectul activ al infracţiunii de viol – Autorul 12
2.3.2. Participația 13
2.3.3. Subiectul pasiv al infracțiunii 15
2.4. Conținutul constitutiv al infracțiunii 16
2.4.1. Latura obiectivă. 16
2.4.2. Latura subiectivă 19
2.5. Formele și modalitățile infracțiunii 20
2.5.1. Actele pregătitoare şi tentativă 20
2.5.2. Momentul consumativ al infracţiunii 22
2.5.3. Modalităţile normative agravante 23
2.6. Sancțiuni 28
2.6.1. Cauzele de nepedepsire 29
CAPITOLUL III. ANALIZA INFRACŢIUNII DE VIOL ÎN NOUL COD PENAL 30
3.1. Conţinutul legal al infracțiunii de viol în noul cod Penal 30
3.2. Obiectul juridic al infracţiunii 31
3.3. Analiza subiecţilor infracţiunii conform noului cod Penal 32
3.4. Conţinutul constitutiv al infracțiunii de viol în noul cod Penal 39
3.4.1. Latura obiectivă 39
3.4.2. Latura subiectivă 44
3.5. Forme și sancţiuni aplicabile conform noului cod Penal 47
3.5.1. Forme ale infracțiunii 47
3.5.2. Sancţiuni aplicate infracțiunii de viol conform noului cod penal 48
CAPITOLUL IV. INFRACȚIUNEA DE VIOL ÎN DIFERITE CODURI EUROPENE 50
4.1. Danemarca 50
4.2. Olanda. 52
4.3. Germania 53
4.4 Franţa 56
4.5. Turcia 57
CAPITOLUL V. ASPECTE PROCESUALE PRIVIND INFRACȚIUNEA DE VIOL 59
5.1. Analiza criminologică a infracţiunii de viol 59
5.2. Dispunerea constatarilor şi expertizelor medico-legale şi criminalistice 60
5.3. Analiza medico-legală a infracţiunii de viol 61
5.4. Practică judiciară 65
CONCLUZII 83
BIBLIOGRAFIE 85

 

Introducerea lucrării de licență Violul

Problematica infracţiunilor privind viaţa sexuală constituie o preocupare continuă pentru teoreticienii şi practicienii dreptului penal. Dezvoltarea continuă a relaţiilor sociale necesită o atenţie sporită în ceea ce priveşte infracţiunile privind viaţa sexuală, în vederea găsirii celor mai eficiente metode de prevenire şi combatere a faptelor ce atentează la libertatea şi inviolabilitatea sexuală a persoanei.

Libertatea sexuală este un atribut important al personalităţii umane şi o importantă valoare socială. Pericolul social pe care îl generează infracţiunile privitoare la viaţa sexuală constă în răul fizic și psihic pe care îl provoacă victimei, cu consecinţe grave asupra desfăşurării normale a vieţii sexuale, precum și în plan social. De aceea, reprimarea infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală este o necesitate, societatea fiind interesată în crearea cadrului de desfăşurare normală a raporturilor sexuale.

Prin incriminarea infracţiunilor privind viaţa sexuală nu este ocrotită doar integritatea fizică a persoanei, ci și valorile sociale care pot fi lezate prin săvârşirea unor agresiuni sexuale. Apărarea persoanei prin dispoziţiile cuprinse în capitolul al III-lea, titlul II, Partea specială din Codul penal în vigoare, priveşte pe om, în ansamblul atribuţiilor care caracterizează fiinţa umană: integritatea corporală, libertatea, inviolabilitatea sexuală, demnitatea persoanei.

Infracţiunea de viol este forma cea mai brutală de încălcare a libertăţii sexuale, însă amploarea acesteia nu poate fi stabilită cu exactitate întrucât multe dintre fapte nu sunt denunțate autorităților. Violul, ca infracțiune se regăsește și în Noul Cod penal unde apar elemente de actualitate ce sancționează activităţile infracţionale de lezare a libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a persoanei.

În acest context, am considerat ca fiind actual şi oportun demersul dedicat studierii infracţiunii de viol din perspectiva dreptului penal, în vederea elucidării şi reevaluării semnelor esențiale și circumstanţiale caracteristice acesteia.

Lucrarea de față este structurată pe cinci capitole, care cuprind o analiză detaliată a infracțiunii de viol în cadrul „Infracțiunilor privitoare la viața sexuală” din Codul penal în vigoare. Capitolul al treilea surprinde modul de reglementare și elementele de noutate aduse de noul Cod penal, care tratează aceste infracțiuni într-o manieră modernă şi apropiată de reperele unor state europene cu tradiţie democratică îndelungată. Capitolul al patrulea cuprinde elemente de drept comparat, deoarece considerăm că pentru deducerea unor soluţii legislative adecvate, se impune studiul legislaţiilor penale ale altor state în materia incriminării faptei cercetate.

Ţinând cont de specificul infracţiunii de viol, generat, în principal, de modalităţile normative şi faptice de realizare a ei, este binevenită relevarea particularităţilor investigării judiciare, fapt pentru care ultimul capitol face referire la aspecte procesuale privind incriminarea infracțiunii de viol și jurisprudență.