Lucrare de licență: Urmărirea silită mobiliară și imobiliară

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EXECUTAREA SILITĂ 7
1.1. Definiţia executării silite şi caracteristicile constrângerii judiciare 7
1.2. Natura juridică a executării silite 10
1.3. Scopul executării silite 11
1.4. Modalităţile (formele) executării silite 12
CAPITOLUL II. CONDIŢIILE NECESARE PENTRU ÎNCEPEREA EXECUTĂRII SILITE 17
2.1. Creanţa – cauza a urmăririi silite 17
2.2. Titlurile executorii 18
2.3. Prescripţia dreptului de a cere executarea silită 27
2.4. Cererea de executare silită 34
2.5. Participanţii la executarea silită 37
2.6. Obiectul executării silite 38
CAPITOLUL III. EXECUTAREA SILITĂ DIRECTĂ 41
3.1. Predarea silită a bunurilor mobile 41
3.2. Predarea silită a bunurilor imobile 43
3.3. Executarea silită a altor obligații de a face sa a nu face 47
CAPITOLUL IV. EXECUTAREA SILITĂ INDIRECTĂ 54
4.1. Urmărirea silită a bunurilor mobile 54
4.2. Proprirea 57
4.3. Urmărirea silită imobiliară 62
4.4. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită 65
4.4.1. Ordinea legală de preferinţă 65
4.4.2. Procedura de eliberare sau distribuire între creditori a sumei rezultate din executare 69
4.4.3. Plata sumei rezultate din urmărirea silită 70
CAPITOLUL V. STUDIU DE CAZ AL UNUI DOSAR DE EXECUTARE SILITĂ 72
CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE 76