Lucrare de licență: Traficul de persoane

Cuprinsul lucrării de licență Traficul de persoane

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE 6
SECȚIUNEA 1. LIBERTATEA PERSOANEI CA VALOARE SOCIALĂ 6
SECȚIUNEA 2. PREVENIREA ȘI COMBATEREA TRAFICULUI DE PERSOANE 8
2.1. Prevenirea și combaterea traficului de persoane la nivel internațional 9
2.2. Prevenirea și combaterea traficului de persoane la nivel european 14
SECȚIUNEA 3. REGLEMENTĂRILE TRAFICULUI DE PERSOANE ÎN LEGEA ROMÂNĂ 21
CAPITOLUL II. ANALIZA ELEMENTELOR CONSTITUTIVE ALE ARTICOLULUI 12/678/2001 23
SECȚIUNEA 1. CONȚINUTUL JURIDIC 24
SECȚIUNEA 2. OBIECTUL JURIDIC ȘI OBIECTUL MATERIAL 24
SECȚIUNEA 3. SUBIECȚII INFRACȚIUNII 25
SECȚIUNEA 4. LATURA OBIECTIVĂ ȘI LATURA SUBIECTIVĂ 26
4.1. Latura obiectivă 26
4.2. Latura subiectivă 28
SECȚIUNEA 5. FORME, VARIANTE, SANCȚIUNI, MĂSURI DE SIGURANȚĂ 30
5.1. Forme 30
5.2. Variante 34
5.3. Sancţiuni 37
CAPITOLUL III. ALTE ASPECTE 44
SECȚIUNEA 1. ELEMENTE DE DREPT COMPARAT 44
1.1. Legislaţia britanică 44
1.2. Legislaţia bulgară 44
1.3. Legislaţia cehă 45
1.4. Legislaţia germană 46
1.5. Legislaţia italiană 48
1.6. Legislaţia Republicii Moldova 50
SECȚIUNEA 2. DELIMITĂRI ALE INFRACȚIUNII DE ALTE INFRACȚIUNI 51
2.1. Delimitarea de infracțiunea de lipsire de libertate 51
2.2. Delimitarea de infracțiunea de sclavie și supunere la muncă forțată sau obligatorie 54
2.3. Delimitarea de infracțiunea de proxenetism 55
SECȚIUNEA 4. TRAFICUL DE PERSOANE ÎN NOUL COD PENAL 59
CONCLUZII 66
BIBLIOGRAFIE 70