Lucrare de licență: Traficul de influență

Cuprinsul lucrării de licență Traficul de influență

INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND INFRACŢIUNILE DE CORUPŢIE 7
1.1. Aspecte introductive privind infracţiunile de corupţie 7
1.1.1. Accepţiuni ale termenului de corupţie 7
1.1.2. Cauzele şi consecinţele corupţiei 8
1.1.3. Instituţii cu rol în combatere fenomenului corupţiei 9
1.2. Corupţia în România 10
1.2.1. Definiţie, cauze, efecte. Tiparul corupţiei în România 10
1.2.2. Evoluţia legislaţiei româneşti în domeniul infracţiunilor de corupţie 11
CAPITOLUL II. INFRACȚIUNEA – TRAFICUL DE INFLUENȚĂ 21
2.1. Noţiunea, reglementare şi caracterizarea infracţiunii 21
2.2. Obiectul juridic al infracţiunii 26
2.2.1. Obiectul juridic general 26
2.2.2. Obiectul juridic special 26
2.2.3. Obiectul material 26
2.3. Subiecţii infracţiunii 26
2.3.1. Subiectul activ 27
2.3.2. Subiectul pasiv 29
2.4. Latura obiectivă a infracţiunii 30
2.4.1. Elementul material 46
2.4.2. Urmarea imediată 47
2.4.3. Raportul de cauzalitate 47
2.5. Latura subiectivă 47
CAPITOLUL III. FORME. MODALITATI. SANCȚIUNI 49
3.1. Formele infracţiunii 49
3.1.1. Actele preparatorii şi tentativa 49
3.1.2. Consumarea infracţiunii 49
3.2. Modalităţile infracţiunii 50
3.3. Sancțiuni 51
3.3.1. Pedeapsa 51
3.3.2. Confiscarea specială 53
CAPITOLUL IV. ASPECTE PROCESUAL PENALE 57
4.1. Punerea în mişcare a acţiunii penale 57
4.2. Competența 57
4.3. Dispoziţii procedurale privind infracţiunile asimilate corupţiei 57
4.4. Folosirea investigatorilor sub acoperire 58
CAPITOLUL V. TRAFICUL DE INFLUENȚĂ POTRIVIT PROIECTULUI NOULUI CODUL PENAL 60
CAPITOLUL VI. ASPECTE DE PRACTICĂ JUDICARĂ 61
6.1. Traficul de influență. Confiscare 61
6.2. Trafic de influenţă. Înşelăciune. Elemente constitutive. Diferenţieri. Denunţător. Neconfiscarea valorilor date făptuitorului 63
6.3. Trafic de influenţă. Avocat. 65
CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE 78

 

Introducerea lucrării de licență Traficul de influență

În plan european și național se poate constata o intensificare a luptei împotriva corupţiei desfăşurată la nivelul Uniunii europene prin adoptarea unor programe de acţiune, organizarea unor conferinţe pe această temă, adoptarea unor instrumente de lucru prin care se urmăreşte definirea, precum şi găsirea unor modalităţi de prevenţie şi sancţionare a acestui fenomen. La nivel național, intensificarea luptei împotriva corupției se poate observa analizând numărul în creștere de condamnări pentru infracțiuni asociate corupției.

Infracțiunea de trafic de influență este reglementată în Codul penal și Legea 78/2000  într-o variantă tip și o variantă agravată. Potrivit art. 257 din Codul penal al României, constituie infracţiunea de trafic de influenţă primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase ori acceptarea de promisiuni, de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar pentru a-l determina să facă ori să nu facă un act ce intra în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 10 ani.

Varianta agravată este prevăzută în art. 7 din Legea nr. 78/2000. Astfel, se pedepseşte mai grav traficul de influenţă săvârşit de o persoană care:

  • exercită o funcţie de demnitate publică;
  • este judecător sau procuror;
  • este organ de cercetare penală sau are atribuţii de constatare sau de sancţionare a contravenţiilor;
  • este una dintre persoanele arătate la art. 293 din Codul penal.

Deşi în cazul infracţiunii de trafic de influenţă acţiunea ce constituie elementul material nu este nemijlocit legată de activitatea de serviciu, ea îşi răsfrânge negativ efectele asupra acesteia, crearea suspiciunii că funcţionarii publici sunt coruptibili, că ei pot fi influenţaţi în exercitarea atribuţiilor lor de serviciu, aruncă o lumină defavorabilă asupra instituţiilor publice sau a altor persoane juridice şi aduce atingere activităţii acestora.

Am structurat această lucrare în cinci capitole. Primul este unul introductiv în care sunt prezentate aspecte generale privind infracțiunile de corupție. Aici sunt prezentate definițiile corupției, cauzele și efectele acesteia, evoluția legislației româneşti în domeniul infracţiunilor de corupţie, etc.

Cel de-al doilea capitol analizează noţiunea, reglementarea şi caracterizarea infracţiunii de trafic de influență, obiectul juridic al acestei infracţiuni, subiecţii infracţiunii și latura obiectivă și subiectivă a infracțiunii de trafic de influență.

Al treilea capitol abordează formele modalității și sancțiunile infracțiunii de trafic de influență.

Al patrulea capitol prezintă aspecte procesual penale: punerea în mişcare a acţiunii penale, competenţa, dispoziţii procedurale privind infracţiunile asimilate corupţiei și folosirea investigatorilor sub acoperire în cazul infracțiunii de trafic de influență.

Cel de-al cincilea capitol analizează traficul de influenţă potrivit Proiectului Noului Codul Penal. Lucrarea se încheie, desigur cu un capitol dedicat concluziilor.