Lucrare de licență: Taxele vamale

Cuprinsul lucrării de diplomă Taxele vamale

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. SISTEMUL VENITURILOR PUBLICE BUGETARE 5
1.1. Veniturile bugetare în cadrul veniturilor publice 5
1.2. Trăsăturile caracteristice ale veniturilor bugetare 6
1.3. Elemente comune și definitorii ale veniturilor bugetare 7
1.4. Clasificarea generală a veniturilor bugetare 11
1.5. Teoria generală a impozitelor și taxelor 12
CAPITOLUL II. TAXELE VAMALE 17
2.1. Definire. Clasificare. Reglementare juridică 17
2.2. Sistemul instituțional vamal în România 18
2.3. Drepturile și obligațiile persoanelor în raport cu reglementările vamale 20
2.4. Tariful vamal 21
2.5. Clasificarea tarifară a mărfurilor 28
2.6. Valoarea în vamă a mărfurilor 29
2.7. Clasificarea regimurilor vamale 31
2.8. Regimul zonelor libere şi a antrepozitelor libere 36
2.9. Datoria vamală 37
CAPITOLUL III. ANALIZA ECONOMETRICĂ A IMPACTULUI TAXELOR VAMALE ASUPRA VENITURILOR BUGETULUI DE STAT 42
3.1. Aspecte introductive 42
3.2. Analiza econometrică 48
3.3. Rezultate obținute 50
3.4. Concluziile studiului 53
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 55
BIBLIOGRAFIE 57

 

Introducerea lucrării de licență Taxele vamale

Identificarea  bazelor sociale și economice ale fiscalității a reprezentat preocuparea de secole atât pentru economiști cât și pentru juriști și nu în ultimul rând pentru politicieni. Dezbaterile au adâncit contradicțiile, contribuind nu la identificarea unui punct de vedere comun și unitar acceptat ci la construirea bunului simț cu privire la temeiurile fiscalității.

Fiscalitatea a fost definită[1] ca fiind o prestație pecuniară, plătită de persoane fizice sau de persoane juridice, de drept public sau de drept privat, în acord cu capacitatea lor contributivă, plătită cu titlu definitiv și fără contraprestație determinată stabilită de puterea publică pentru a acoperi cheltuielile  publice.

Literatura de specialitate[2] a definit impozitul ca fiind contribuția bănească obligatorie și cu titlu nerambursabil, datorată, conform legii, bugetului de stat de către persoanele fizice sau juridice pentru veniturile pe care le obțin sau pentru bunurile care le posedă

Taxele vamale fac sunt o categorie consistentă de venituri bugetare, ele constând într-un impozit indirect perceput de către autoritățile statului asupra bunurilor în momentul trecerii graniţelor vamale ale ţării respective. Mai exact, taxele vamale se instituie asupra mărfurilor şi produselor care intră şi ies în/din țară sau/şi asupra celor care tranzitează teritoriul statului.

Motivația alegerii acestei lucrări de licență a pornit de la considerentul că aderarea la Uniunea Europeană, demararea liberalizării preţurilor şi a schimburilor comerciale, alături de o accentuată reformă a cursului de schimb, a necesitat regândirea în profunzime a sistemului de taxe vamale și inerent a influențat rolul acestei categorii de impozit în constituirea resurselor bugetare.

Am structurat această lucrare pe trei capitole. Primul este unul introductiv care face referire la sistemul veniturilor publice bugetare. Aici sunt abordate teme ca veniturile bugetare în cadrul veniturilor publice,  trăsăturile caracteristice ale veniturilor bugetare, elemente comune și definitorii ale veniturilor bugetare, clasificarea generală a veniturilor bugetare respectiv teoria generală a impozitelor și taxelor.

Cel de-al doilea capitol este focalizat pe analiza taxelor vamale. Sunt abordate aici aspecte legate de definirea conceptului, clasificarea acestor taxe precum și reglementarea juridică. De asemenea, sunt analizate teme ca: sistemul instituțional vamal în România, drepturile și obligațiile persoanelor în raport cu reglementările vamale, tariful vamal, clasificarea tarifară a mărfurilor, valoarea în vamă a mărfurilor, clasificarea regimurilor vamale, datoria vamală sau importanța taxelor vamale în cadrul bugetului național.

Ultimul capitol este constituit dintr-un studiu de caz intitulat Analiza econometrică a impactului taxelor vamale asupra veniturilor bugetului de stat.[1] Niculeasa Mădălin Irinel, Summa Fiscalis. Tratat de drept fiscal și financiar public, ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 495.

[2] Șova Dan, Drept fiscal, ed. CH Beck, București, 2011, p. 5.