Lucrare de licență: Situația legală a copilului

Cuprinsul lucrării de licență Situația legală a copilului

Situația legală a copilului

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIA LEGALĂ A COPILULUI 6
I.1. Noţiune 6
I.2. Sediul materiei 6
I.3. Principii ce reglementează autoritatea părintească 6
I.4. Egalitatea în faţa legii a copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilă cu cel din căsătorie 13
CAPITOLUL II. NUMELE COPILULUI 24
II.1. Numele copilului din căsătorie 24
2.2. Numele copilului din afara căsătoriei 25
II.3. Schimbarea și modificarea numelui 28
II.3.1. Schimbări în filiaţia persoanei fizice 28
II.3.2. Schimbări determinate de instituția adopției 30
CAPITOLUL III. CETĂȚENIA ȘI DOMICILIUL COPILULUI 32
III.1. Cetățenia copilului 32
III.2. Domiciliul și locuința copilului 33
CAPITOLUL IV. DREPTURILE COPILULUI 35
IV.1. Principiile care guvernează drepturile copilului 35
IV.2. Drepturile copilului 37
IV.2.1. Drepturile şi libertăţile civile 37
IV.2.2. Drepturi la un mediu familial şi la îngrijire alternativă 46
IV.2.3. Drepturi referitoare la sănătatea şi bunăstarea copilului 48
IV.2.4. Drepturi vizând educaţia, activităţile recreative şi culturale 51
IV.3. Dreptul la moştenire 52
CAPITOLUL V. DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE PĂRINTEŞTI 54
V.1. Drepturile şi îndatoririle privitoare la persoana copilului 54
V.2. Drepturile şi îndatoririle privitoare la bunurile copilului 56
V.3. Exercitarea ocrotirii părinteşti 66
V.3.1. Exercitarea ocrotirii părinteşti de către ambii părinţi 66
V.3.2. Exercitarea ocrotirii părinteşti de către un singur părinte 68
V.3.3. Situaţii speciale privind exercitarea ocrotirii părinteşti 69
V.4. Sancţiuni pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a ocrotirii părinteşti 70
V.4.1. Categorii de sancţiuni aplicabile părinţilor 70
V.4.2. Decăderea totală sau parţială a unuia dintre părinţi sau a ambilor părinţi din exerciţiul drepturilor părinteşti 71
V.4.3. Răspunderea civilă a părinţilor pentru prejudiciile cauzate prin fapte ilicite ale copiilor lor 74
V.4.4. Răspunderea contravenţională 75
V.4.5. Răspunderea penală 76
CONCLUZII 80
BIBLIOGRAFIE 82

Extras din lucrarea de diplomă Situația legală a copilului

Conform art. 483 din noul Cod civil, autoritatea părintească este ansamblul de drepturi care privesc atât persoana, cât şi bunurile copilului şi aparţin în mod egal ambilor părinţi.

Pornind de la aceste precizări, spre deosebire de semnificaţia din limbajul de zi cu zi, în sens juridic, „autoritatea părintească” oferă părinţilor, în raport cu copilul lor, anumite drepturi şi obligaţii.

În momentul de față, autoritatea părintească este reglementată de art. 483-512 din noul Cod civil sub următoarele aspecte: dispoziţii generale (art. 483-486); drepturile şi îndatoririle părinteşti (art. 487-502), exercitarea autorităţii părinteşti (art. 503-507), decăderea din drepturile părinteşti (art. 508-512).

În lumina precedentelor precizări din Codului familiei „ocrotirii celor lipsiţi de capacitate, a celor cu capacitate restrânsă şi a altor persoane” (art. 97.160), a fost reglementată „ocrotirea minorului” (art. 97-141).

În opinia unor autori[1], renunţarea la denumirea „ocrotire părintească” din vechea reglementare, şi opţiunea pentru expresia „autoritate părintească” marchează revenirea la tradiţia normativă română din domeniu. Astfel, sub imperiul Codului civil de la 1864, Titlul VIII (art. 309-324) din Cartea I (despre persoane) purta denumirea marginală „despre puterea părintească”.


[1] Teοdοr Bοdοașcă, Aurelia Drăghici, Iοan Puie, Dreptul familiei, ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 278