Lucrare de licență: Rolul președintelui României

Cuprinsul lucrării de licență Rolul președintelui României

INTRODUCERE. ROLUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
CAPITOLUL I 9
CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ROLUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI 9
I.1. Scurt istoric asupra instituţiei şefului statului în România 9
I.2. Natura juridică a regimului politic conform 14
Constituţiei României 14
CAPITOLUL II 17
ROLUL ȘI ATRIBUȚIILE PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI 17
II.1. Rolul si atribuţiile Preşedintelui României 17
II.2. Atribuţii în raport cu Parlamentul 21
II.3. Atribuţii în raport cu Guvernul 26
II.4. Atribuţii în domeniul apărării şi în situaţii excepţionale 35
II.5. Atribuţii în domeniul politicii externe 46
II.6. Atribuţii în raport cu electoratul 48
II.7. Atribuţii în raport cu puterea judecătorească, Curtea Constituţională şi cu alte autorităţi publice 53
II.8. Alte atribuţii 56
CAPITOLUL III 58
ALEGEREA ȘI MANDATUL PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI 58
III.1. Condiţii de eligibilitate 58
III.2. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor 60
III.3. Mandatul Preşedintelui României 75
Drepturile Preşedintelui României 79
III.5. Regimul şi natura decretelor emise de Preşedintele României 80
CAPITOLUL IV 84
RĂSPUNDEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI 84
IV.1. Răspunderea politică a Preşedintelui României 84
IV.2. Răspunderea juridică a Preşedintelui României 87
IV.3. Structura funcţională a Administraţiei prezidenţiale 92
IV.4. Reglementarea instituţiei prezidenţiale în ţări ale 93
Uniunii Europene 93
CONCLUZII 99