Lucrare de licenta: Regimul juridic al nulităţii absolute

Oferim consultanta pentru lucrarea de licenta cu titlul Regimul juridic al nulităţii absolute.

Regimul juridic al nulității absolute se referă la situația în care un act juridic este considerat inexistent încă de la data încheierii sale, ca urmare a unor motive prevăzute de lege. Acest tip de nulitate are ca efect desființarea actului juridic în mod retroactiv, astfel încât acesta este considerat ca neexistând niciodată și nu produce niciun efect juridic. Putem realiza la comanda lucrarea de diploma cu titlul Regimul juridic al nulitatii absolute.

regimul juridic al nulitatii absoluteConform articolului 1246 din Codul Civil, actul juridic este nul absolut atunci când încalcă dispozițiile imperative ale legii, adică acele norme care nu pot fi modificate prin acordul părților. De asemenea, un act poate fi nul absolut în cazul în care este încheiat cu o persoană care nu are capacitatea de a încheia acte juridice, precum minorii sau persoanele care nu sunt judecători de pace.

Efectele nulității absolute sunt deosebit de puternice, întrucât actul este considerat a fi inexistent și nu poate fi validat prin confirmarea părților sau prin prescripție. De asemenea, nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, inclusiv de instanța de judecată, în orice moment, chiar și după expirarea unui termen legal.

Este important de menționat că nulitatea absolută poate fi invocată în orice moment, indiferent de voința părților sau de faptul că acestea au sau nu cunoștință despre existența viciului care a dus la nulitate. De asemenea, instanța de judecată poate declara nulitatea absolută chiar și din oficiu, fără a fi necesară invocarea acesteia de către o parte interesată.

În concluzie, regimul juridic al nulității absolute este unul foarte strict și are ca efect desființarea actului juridic în mod retroactiv, fără posibilitatea de a fi validat ulterior. Acest tip de nulitate poate fi invocat de orice persoană interesată și poate fi constatat chiar și din oficiu de către instanța de judecată.

Oferim servicii de consultanta pentru redactarea lucrarii de licenta