Lucrare de licență: Metodologia investigării infracțiunilor contra libertății persoanelor

Cuprinsul lucrării de licență

I. ABSTRACT 3
II. OBIECTIVELE LUCRĂRII 4
III. METODOLOGIA ELABORĂRII LUCRĂRII 5
IV. CONȚINUTUL TEORETIC AL TEMEI ANALIZATE 6
CAPITOLUL I. ASPECTE DE DREPT PENAL 6
1.1. Lipsirea de libertate în mod ilegal 6
1.2. Violarea de domiciliu 19
1.3. Ameninţarea 28
1.4. Şantajul 30
1.5. Violarea secretului corespondenţei 36
1.6. Divulgarea secretului profesional 42
CAPITOLUL II. CERCETAREA LA FAȚA LOCULUI ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANELOR 45
2.1. Noțiune de cercetare la fața locului 45
2.2. Importanța cercetării la fața locului în cazul infracțiunilor contra libertății persoanelor 52
2.3. Organe competente 53
2.4. Sarcini 55
CAPITOLUL III. METODOLOGIA IDENTIFICĂRII CRIMINALISTICE ÎN CAZUL INFRACȚIUNILOR CONTRA LIBERTĂȚII PERSOANELOR 61
3.1. Obiectul şi principiile identificării criminalistice 61
3.2. Principiile identificării criminalistice 64
3.3. Fazele şi metodologia identificării criminalistice în cazul infracțiunilor contra libertății persoanelor 68
BIBLIOGRAFIE 72
V. CONCLUZII 74

 

Introducerea lucrării de diplomă

Investigarea infracțiunilor contra libertății persoanelor

Libertatea umană nu este numai un drept, ci un element fundamental al existenţei, al condiţiei umane. Libertatea constituie dimensiunea exponenţială a dezvoltării personalităţii şi conştiinţei umane. Orice atac asupra libertăţii are semnificaţia unei suprimări cu maximum de violenţă a fiinţei umane. Ca agresiune individuală, el este o formă de crimă împotriva entităţii spirituale, a divinităţii din om. Ca agresiune colectivă, constituie un genocid spiritual, o reîntoarcere la preistoria condiţiei umane. Tocmai pentru aceste adevăruri, orice atingere adusă libertăţii provoacă reacţii de maximă agresivitate, care sunt fie heteroagresive, fie autoagresive (sinucideri individuale sau în masă) .
Libertatea individului este de neconceput fără libertate morală. În realizarea oricărei activităţi, în viaţa de zi cu zi, omului îi este indispensabil sentimentul de linişte, de securitate, pe care îl dobândeşte numai în condiţiile unei netulburate libertăţi psihice. Conştiinţa faptului că i s-ar putea produce un rău provoacă persoanei o temere, o stare de tulburare, care influenţează asupra actelor pe care le efectuează, asupra hotărârilor pe care le ia, cât şi asupra comportării pe care aceasta o are, în general, în cadrul societăţii. Persoana căreia i s-a răpit libertatea psihică nu-şi mai găseşte liniştea, este preocupată în permanenţă de ceea ce i s-ar putea întâmpla, nu-şi mai poate desfăşura în mod normal activitatea, iar toate acestea se răsfrâng negativ asupra participării ei la viaţa socială. De aceea, fapta prin care i se răpeşte persoanei libertatea psihică este o faptă de pericol social, pe care legea penală trebuie să o incrimineze .
Am structurat această lucrare pe trei capitole. Primul este unul introductiv în care sunt analizate infracțiunile contra libertății persoanelor din punctul de vedere al dreptului penal. Cel de-al doilea capitol abordează problematica cercetării la fața locului a infracțiunilor contra libertății persoanelor iar ultimul capitol este focalizat pe metodologia identificării criminalistice a acestor infracțiuni.
Scopul realizării acestei lucrări de licență îl constituie examinarea teoretico-practică a infracțiunilor contra libertății persoanelor, a particularităților de încadrare juridică și nuanțarea procedeelor de investigare juridică, accentul punându-se pe metodologia investigării din punct de vedere criminalistic.
Reglementate în cap. II, art. 189-196 al Codului penal, infracțiunile contra libertății persoanelor cuprind: lipsirea de libertate în mod ilegal, sclavia, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, violarea de domiciliu, ameninţarea, şantajul, violarea secretului corespondenței, divulgarea secretului profesional. Obiectul juridic generic al acestor infracţiuni constă în relaţiile sociale care asigură libertatea fizică şi psihică a persoanei.
Investigarea criminalistică a acestor infracțiuni este destul de dificilă dat fiind faptul că pot fi cu ușurință confundate cu alte infracțiuni din alte titluri ale Codului penal. Acesta a fost și motivul pentru care am ales această lucrare de licență.
Obiectivul acestei lucrări a fost acela de a prezenta complexul de acţiuni operative de investigaţii dar şi procesuale, bazate pe anumite tactici şi metode criminalistice, dependente de categoria infracţiunii contra libertății persoanelor.
În derularea demersului investigativ am plecat de la premisa că investigarea fiecărui fapt de natură penală presupune urmarea unei anumite conduite de către organele judiciare, destinate descoperirii şi administrării probelor necesare dovedirii existenţei sau inexistenţei elementelor constitutive ale uneia sau a mai multor infracţiuni.
Principalele prevederi legislative în materie au fost analizate dupa criterii ştiinţifice, realizându-se o analiză atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic al reglementărilor penale privind acest fenomen, precum şi evidenţierea tendinţelor comune şi a specificului diferitelor metodelor de investigație şi a problemelor ce au apărut în investigarea acestor infracțiuni.