Lucrare de licență: Măsuri preventive restrictive de libertate

Cuprinsul lucrării de licență: Măsuri preventive restrictive de libertate

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND MĂSURILE PREVENTIVE 5
1.1. Conceptul de măsuri preventive 5
1.2. Natura juridică 8
1.3. Clasificarea măsurilor preventive 12
1.4. Concordanța reglementarilor naţionale referitoare la măsura arestării preventive, cu reglementările internaţionale 13
1.5. Luarea măsurilor de prevenție 17
CAPITOLUL II. MĂSURILE RESTRICTIVE DE LIBERTATE 21
2.1. Trăsături 21
2.2. Luarea măsurii 24
2.3. Condițiile impuse în urma luării măsurii preventive restrictive de libertate 30
2.4. Organele competente 32
2.5. Durata măsurilor preventive restrictive de libertate în urmărirea penală și în judecată 35
CAPITOLUL III. REVOCAREA, ÎNLOCUIREA ȘI ÎNCETAREA MĂSURILOR PREVENTIVE RESTRICTIVE DE LIBERTATE 44
3.1. Înlocuirea măsurilor de prevenție restrictive de libertate 44
3.2. Revocarea măsurilor de prevenție restrictive de libertate 46
3.3. Încetarea de drept a măsurilor de prevenție restrictive de libertate 48
CAPITOLUL IV. CĂILE DE ATAC ÎMPOTRIVA ACTELOR PROCESUALE PRIN CARE SE DISPUNE CU PRIVIRE LA MĂSURILE PREVENTIVE RESTRICTIVE DE LIBERTATE 54
4.1. Aspecte generale 54
4.2. În cursul urmăririi penale 54
4.3. În cursul judecaţii 63
CONCLUZII 72
BIBLIOGRAFIE 74

 

Introducerea lucrării de licență: Măsuri preventive restrictive de libertate

În vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului penal potrivit scopului acestuia – constatarea la timp şi în mod complet al faptelor care constituie infracţiuni şi tragerea la răspundere penală a celor vinovaţi – cum se arată în prima parte a dispoziţiilor art. 1 C. pr.pen., reglementările în materie au prevăzut şi anumite mijloace de constrângere, concretizate, în principal, în măsurile preventive.
Măsurile preventive au menirea să preîntâmpine sau să înlăture situaţii de pericol pentru procesul penal care tind să împiedice aflarea adevărului şi justa soluţionare a procesului penal. Măsurile preventive pot fi restrictive sau privative de libertate.
Potrivit criteriilor de individualizare a măsurilor preventive prevăzute în art. 136 alin. final C. proc. pen., alegerea măsurii se face ţinându-se seama de scopul acesteia, de gradul de pericol social al infracţiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele şi alte situaţii privind persoana faţă de care se ia măsura şi, dacă nu se impune privarea de libertate, organul judiciar poate dispune obligarea de a nu părăsi localitatea, o măsură restrictivă de drepturi.
Potrivit art. 145 alin. (1) C. proc. pen., această măsură constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecător, în cursul urmăririi penale, ori de instanţa de judecată, în cursul judecăţii, de a nu părăsi localitatea în care locuieşte fără încuviinţarea organului care a dispus această măsură. Măsura poate fi luată numai dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute în art. 143 alin. (1).
După cum rezultă din analiza art. 145 alin. (1) C. proc. pen., conţinutul măsurii constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului de organul judiciar de a nu părăsi localitatea în care locuieşte şi respectarea obligaţiilor stabilite de organul judiciar. Având în vedere conţinutul interdicţiilor stabilite, este nelegală hotărârea prin care instanţa a dispus obligarea inculpatului de a nu părăsi judeţul unde este situată localitatea unde locuieşte.
Obligarea de a nu părăsi ţara este o măsură restrictivă de libertate introdusă prin Legea nr. 281/2003, consti¬tuind o alternativă la măsura obligării de a nu părăsi localitatea. Măsura are ace-laşi conţinut precum obligarea de a nu părăsi localitatea, interdicţia referindu-se însă la părăsirea ţării: măsura obligării de a nu părăsi ţara constă în îndatorirea impusă învinuitului sau inculpatului de procuror sau de judecător, în cursul urmăririi penale, ori de instanţa de judecată, în cursul judecăţii, de a nu părăsi ţara fără încuviinţarea organului care a dispus această măsură [art. 1451 alin. (1) C. proc. pen.].
De asemenea, dispoziţiile art. 1451 alin. (2) în ceea ce priveşte conţinutul măsurii, obligaţiile stabilite învinuitului sau inculpatului, titularii luării măsurii, durata acesteia, obligaţiile organelor judiciare, posibilitatea înlocuirii măsurii arestării preventive fac trimitere ta art. 145, ale cărui dispoziţii se vor aplica în mod corespunzător.
Lucrarea este structurată pe patru capitole. Primul este unul introductiv în care sunt abordate măsurile preventive din punct de vedere general. Cel de-al doilea capitol intră în problematica temei analizând măsurile preventive restrictive de libertate. Al treilea capitol prezintă procedura de revocare, înlocuire și încetare a măsurilor preventive. Ultimul capitol analizează căile de atac împotriva măsurilor preventive restrictive de libertate.