Lucrare de licență: Drepturi și obligații ale părților în contractul de vânzări internaționale de mărfuri

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1. CONTRACTUL DE VÂNZĂRI INTERNAȚIONALE DE MĂRFURI. STUDIU DE LITERATURĂ JURIDICĂ 6
Secțiunea 1. Vânzarea internaţională de mărfuri. Definiţii și domeniul de aplicare 6
Secțiunea 2. Noţiunea contractului de vânzare-cumpărare internaţională 8
Secțiunea 3. Caracteristicile contractului de vânzare-cumpărare internaţională 11
Secțiunea 4. Domeniul de aplicare al Convenţiei de la Viena din 1980 12
Secțiunea 5. Prescripţia în materie de vânzare internaţională de mărfuri 16
Secțiunea 6. Interpretarea contractelor de vânzare internaţională de mărfuri 19
1. Reguli privind interpretarea 20
2. Forma contractului 21
3. Proba contractului 22
CAPITOLUL II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI ÎN CONTRACTUL DE VÂNZĂRI INTERNAȚIONALE DE MĂRFURI 23
Secțiunea 1. Obligaţiile vânzătorului rezultate din contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri 23
1. Obligaţia de predare a mărfii (art. 31, 32, 33 din Convenţie) 24
2. Obligaţia de transmitere a documentaţiei 35
3. Obligaţia de transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfii 37
Secțiunea 2. Drepturile vânzătorului 43
1. Cererea de executare a contractului 44
2. Recurgerea la măsuri intermediare 45
3. Solicitarea daunelor-interese 48
4. Declararea contractului rezolvit 53
5. Excepţia de neexecutare a contractului comercial internaţional 56
CAPITOLUL III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI ÎN CONTRACTUL DE VÂNZĂRI INTERNAȚIONALE DE MĂRFURI 59
3.1. Obligaţiile cumpărătorului 59
3.1.1. Plata preţului 59
3.1.2. Preluarea mărfii 61
3.2. Obligațiile cumpărătorului 61
3.2.1. Obligaţiile cumpărătorului privind conformitatea mărfurilor 61
3.2.2. Obligaţia cumpărătorului de a denunţa vânzătorului dreptul sau pretenţia terţului 63
3.3. Mijloacele de care dispune cumpărătorul în caz de contravenţie la contract de către vânzător 63
CONCLUZII ȘI PROPUNERE DE LEGE FERENDA 69
BIBLIOGRAFIE 73

Introducerea lucrării de licență

Având în vedere că vânzarea internaţională de mărfuri este una dintre cele mai importante componente ale comerţului mondial, Comisia Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional a elaborat şi adoptat Reguli uniforme[1], aplicabile contractelor în acest domeniu în scopul facilitării schimburilor comerciale şi stimulării tranzacţiilor internaţionale[2].

Preocupările juriştilor din întreaga lume[3] se îndreaptă spre unificarea legislaţiei în domeniul vânzării internaționale de mărfuri, bineînţeles în limita posibilităţilor, pentru că numai în acest fel contractele încheiate între parteneri internaționali vor putea fi perfectate, fără a întâmpina dificultăţile ce se ivesc în multe cazuri în momentul de față. În acest sens o importanţă deosebită, o au regulile INCOTERMS, care reprezintă o remarcabilă încercare de uniformizare a principalelor clauze utilizate în vânzarea internaţională. Ultima revizuire a lor (1990) a fost determinată de necesitatea de adapta aceste reguli la dezvoltarea sistemului electronic de date (EDI) şi la evoluţia tehnicilor de transport (transportul în containere, transportul multimodal etc.).

Prin simpla referire la Incoterms, părţile sunt scutite de enunţarea în contract a obligaţiilor ce le revin şi riscul unor emisiuni, ele beneficiind în schimb de o determinare explicită, clară şi detaliată a acestor obligaţii. Atunci când s-a făcut o asemenea referire, regulile sau clauza adoptată, se consideră a face parte componentă din contract, în caz contrar Regulile se pot aplica, cu titlu de uzanţă, în măsura în care lex contractus recunoaşte şi dă eficienţă uzanţelor comerciale.

Obiectivul acestei lucrări de licență este acela de a evidenţia drepturile și obligațiile părților în contractul de vânzare-cumpărare internaţională. Aceste drepturi și obligații rezultate din contractul comercial de vânzare-cumpărare internaţională implică raportarea la conceptele şi principiile atât ale dreptului civil cât și ale dreptului comercial internaţional pentru înţelegerea particularităţilor sale. Contractul de vânzare-cumpărare este un instrument juridic prin care se efectuează operaţiuni comerciale internaţionale de transmitere a mărfurilor de la producător la consumator.

Actualitatea temei. Dezvoltarea economiei internaţionale în contextul globalizării și internaționalizării a contribuit la accentuarea necesităţii de a studia și de a uniformiza reglementările din domeniul relaţiilor economice internaționale. Aceste relaţii sunt foarte bine conturate şi reglementate de contracte, prin care se asigură siguranţa acestora. Principalul contract de comerţ internaţional este contractul de vânzare-cumpărare internaţională. Fiind un contract sinalagmatic dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între vânzător şi cumpărător. Odată încheiat contractul de vânzare-cumpărare internaţională sunt stabilite două categorii de drepturi și obligaţii: cele ale vânzătorului şi cele ale cumpărătorului. Aceste  drepturi și obligaţii sunt legate printr-un raport de interdependenţă, fiecare din acestea avându-şi cauza juridică în cealaltă.

Am structurat acest material pe trei capitole. Primul face o analiză a noțiunii și caracteristicilor generale ale contractului de vânzare-cumpărare internaţională. Tot în acest capitol sunt analizate caracterele juridice a contractului menționat. Capitolul II și III abordează problematica drepturilor și obligațiilor părților din contractul internațional de vânzare – cumpărare.[1]     Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, adoptată la Viena, la 11 aprilie 1980. Ţara noastră a aderat la Convenţie la 6 martie 1991 prin Legea nr. 24/1991, publicată în M. Of nr. 54 din 19 martie 1991.

[2]     D. Mazilu, Tratat privind Dreptul comerțului internațional, ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 396.

[3]     A se vedea printre alții: B. Audit, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), „Revue critique du droit international privé”, Paris, 1997, p. 5 şi urm.; M.J. Bonell, F. Liguori, The United Nations Convention on the International Sale of Goods: a critical analysis of current international case law, Uniform law review, UNIDROIT, Rome, 1997, p. 385 şi urm.; W.A. Hancock, The Convention on Contracts for the International Sale of Goods compared with the Uniform Commercial Code. Corporate Counsel’s international adviser, Ohio, 1988, p. 14 şi urm.