Lucrare de licență: Delapidarea

Cuprinsul lucrării de licență Delapidarea

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. DELAPIDAREA, INFRACȚIUNE CONTRA PATRIMONIULUI 4
1.1. Infracțiunile contra patrimoniului, caracteristici generale 4
1.2. Delapidarea. Noțiune și definiție. 10
1.3. Delapidarea în proiectul noului Cod penal 12
CAPITOLUL II. ANALIZA INFRACȚIUNII DE DELAPIDARE 14
2.1. Obiectul infracţiunii de delapidare 14
2.2. Subiecţii infracţiunii de delapidare 22
2.3. Conţinutul constitutiv al infracţiunii de delapidare 28
2.4. Formele infracțiunii 35
2.5. Sancțiunea infracțiunii de delapidare 40
2.6. Aspecte procesuale 41
CAPITOLUL III. CORELAȚIA DINTRE INFRACȚIUNEA DE DELAPIDARE CU ALTE INFRACȚIUNI 49
3.1. Distincția dintre infracțiunea de delapidare și cea de furt 49
3.2. Distincția dintre infracțiunea de delapidare și abuzul de încredere 50
3.3. Distincția dintre delapidare și gestiune frauduloasă 51
3.4. Corelația dintre infracțiunea de delapidare și infracțiunea prevăzută de art. 272 alin.1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale 52
3.5. Corelația dintre infracțiunea de delapidare și infracțiunea prevăzută de art. 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței 53
CONCLUZII 56
BIBLIOGRAFIE 58

 

Introducerea lucrării de diplomă Delapidarea

Infracțiunile contra patrimoniului reprezintă categoria cea mai des întâlnită în viața de zi cu zi, căpătând amploare tot mai mare odată cu modificările intervenite în plan socio-economic. Deși patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor și obligațiilor care au valoare economică, aparținând unei persoane, în materia infracțiunilor cuprinse aici este util să menționăm că prin patrimoniu înțelegem în primul rând bunurile în materialitatea lor, la care se referă drepturile și care permit titularului patrimoniului să-și îndeplinească obligațiile cu caracter economic.

Delapidarea reprezintă una dintre infracțiunile cuprinse în Titlul III din Partea specială a Codului penal, Infracțiuni contra patrimoniului și constă în însușirea, folosirea sau traficarea de bani, valori sau alte bunuri, săvârșită de către un funcționar, bunuri care se află în  gestiunea  sau administrarea acestuia.

Lucrarea de față, structurată pe trei capitole, realizează o analiză  detaliată a infracțiunii de delapidare bazată atât pe legislația în vigoare cât și pe proiectul noului cod penal.

Astfel, primul capitol prezintă cadrul general în care se încadrează delapidarea și anume infracțiunile contra patrimoniului, fiind prezentate pe scurt infracțiunile cuprinse în Titlul III, apoi trăsăturile generale ale infracțiunii de delapidare, precum și perspectivele abordării acestei infracțiuni în proiectul noului Cod penal.

Următorul capitol analizează în detaliu delapidarea, insistând asupra elementelor specifice infracțiunilor: obiect juridic, subiecții, conținutul constitutiv,  formele și modul de sancționare a infracțiunii, precum și aspecte procesuale legate de investigarea acestei infracțiuni.

În cel de-al treilea capitol, infracțiunea de delapidare este tratată prin comparație cu alte infracțiuni din același titlu, precum și cu infracțiunea prevăzută de art. 272 alin.1 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și infracțiunea prevăzută de art. 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.