Lucrare de licență: Cheltuielile instituțiilor publice

Cuprinsul lucrării de licență Cheltuielile instituțiilor publice

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE LA CASA JUDEŢEANA DE PENSII XYZ 5
1.1. Scurt istoric 5
1.2. Obiectul/domeniul de activitate 6
1.3. Organizarea internă (organigrama comentată) 8
1.4. Funcţionalitatea (relaţiile interne cu accent pe latura financiară) 10
1.5. Structura de personal 11
1.6. Relaţiile externe 12
1.7. Structura şi evoluţia principalelor venituri/cheltuieli bugetare în perioada 2010-2012 – tabel comentat cu identificarea factorilor de influenţă. 14
CAPITOLUL II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 16
2.1. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea cheltuielilor bugetare 16
2.2. Calcule de fundamentare privind cheltuielile bugetare 22
2.2.1. Cheltuieli de personal 24
2.2.2. Cheltuielile pentru bunuri şi servicii 28
2.2.3. Cheltuieli de capital 31
2.2.4 Cheltuieli specifice 31
2.3. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea cheltuielilor bugetare 42
CAPITOLUL III. FINANȚAREA CHELTUIELILOR BUGETARE 48
3.1. Surse de finanțare 48
3.2. Modalitati tehnice utilizate in finantarea cheltuielilor publice 49
3.2.1. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare – din bugetul de stat 49
3.2.2. Alimentarea cu fonduri – pentru bugetele locale 52
3.3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. Plăti pentru cheltuieli 54
3.4. Fluxuri informaţionale generate de finanţarea cheltuielilor bugetare 57
CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA 59
ANEXE 60

 

Extras din lucrarea de diplomă Cheltuielile instituțiilor publice

Situația economico- financiară înregistrată la Casa Județeană de Pensii XYZ în perioada 2010- 2012 este evidențiată prin intermediul indicatorilor economici de cheltuieli, după cum se ilustrează în tabelul următor:

 

Tabel nr.1: Structura şi evoluţia cheltuielilor la Casa Judeţeană de Pensii XYZ în perioada 2010-2012

Realizări 2010

Realizări 2011

Realizări 2012

Denumire indicatori

Sume absolute

Sume absolute

Sume absolute

Cheltuieli de personal

3.339.613

2.567.592

2.768.932

Contribuții

 

766.776

601.189

625.872

Bunuri și servicii

 

9.946.598

10.143.697

9.681.084

Reparații curente

 

4.302

9.324

1.800

Hrană

 

0

0

0

Medicamente și materiale sanitare

 

0

0

0

Bunuri de natura obiectelor de inventar

 

695

0

18.640

Deplasări, detașări, transferări

 

3.581

4.967

11.342

Carți, publicații și materiale documentare

 

1.279

876

1.224

Consultanță și expertiză

0

0

0

Pregătire profesională

 

0

0

0

Protecția muncii

 

0

0

0

Alte cheltuieli

 

9.472.238

9.667.101

9.055.734

Asistență socială

 

1.151.073.101

1.233.306.909

1.272.800.128

Active fixe

 

0

0

13.955

TOTAL CHELTUIELI

 

1.163.730.651

1.245.349.430

1.284.452.717

 

Din tabelul nr. 1 se poate constata că cele mai multe cheltuieli pe care le efectuează Casa Județeană de Pensii din XYZ se îndreptă spre domeniul de asistență socială deoarece pensiile constituie cea mai importantă prestaţie de asigurări sociale acordată în cadrul sistemului public, urmate de cheltuielile legate de bunuri și servicii. Cheltuielile  de personal sunt de mai mică mărime dar au și ele o importanţă deosebită în sistemul public. Restul categoriilor de cheltuieli au o dimensiune semnificativă.