Lucrare de licență: Administrarea juridică a rezervațiilor naturale

Cuprinsul lucrării de licență Administrarea juridică a rezervațiilor naturale

Administrarea juridică a rezervațiilor naturale

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I. CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII 6
1.1. Regimul general al conservării biodiversității 6
1.2. Regimul ariilor protejate 7
1.2.1. Categorii de arii protejate în dreptul comparat 9
1.2.2. Categorii UICN de arii protejate 10
1.2.3. Categorii şi trăsături definitorii 11
1.3. Gestiunea ariilor protejate 14
1.4. Categorii de arii protejate în viziunea Consiliului Europei 16
1.4.1. Protecţia turbăriilor în Europa 17
1.4.2. Reţeaua europeană de rezervaţii biogenetice 17
1.4.3. Diploma europeană 17
1.5. Zone de protecție specială și zone speciale de conservare în dreptul comunitar 17
CAPITOLUL II. REGIMUL JURIDIC ȘI ADMINISTRAREA REZERVAȚIILOR NATURALE 19
2.1. Evoluția reglementărilor în materie 19
2.2. Regimul juridic al rezervațiilor naturale 22
2.3. Reguli generale de administrare. Categorii de rezervații naturale 26
2.4. Regimul sancționator 45
2.5. Regimul juridic al faunei în rezervațiile naturale 46
2.5.1. Drepturile animalului 47
2.5.2. Statutul juridic general al animalului 49
2.5.3. Statutul juridic al animalului în dreptul românesc 50
2.5.4. Regimul juridic al protecţiei animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau în alte scopuri experimentale 51
2.5.5. Măsuri speciale de protecţie a animalelor folosite în scopuri experimentale 52
2.5.6. Regimul juridic privind protecţia animalelor 53
2.5.7. Protecţia faunei de interes cinegetic 55
CAPITOLUL III. ADMINISTRAREA JURIDICĂ A REZERVAȚIEI BIOSFEREI „DELTA DUNĂRII” 57
3.1. Evoluția reglementărilor vizând protecția și conservarea Deltei Dunării 57
3.2. Reglementările internaționale privind protecția și conservarea Deltei Dunării 58
3.2.1. Protecţia Deltei Dunării ca obiectiv al patrimoniului mondial 58
3.2.2. Conservarea Deltei Dunării ca zonă umedă de interes internaţional 60
3.2.3. Conceptul de rezervaţie a biosferei 60
3.3. Administraţia Rezervaţiei biosferei „Delta Dunării” 61
3.3.1. Zonele de protecţie a rezervaţiei 62
3.3.2. Regimul de administrare 62
3.3.3. Atribuţiile Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” 63
CONCLUZII ȘI PROPUNERI 68
BIBLIOGRAFIE 70

 

Extras din lucrarea de diplomă Administrarea juridică a rezervațiilor naturale

În raport cu caracteristicile biogeografice şi funcţiile îndeplinite, ariile protejate au cunoscut mai multe clasificări, atât la nivel internaţional, în cadrul Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN), cât şi prin legislaţiile naţionale. Fiecare categorie prezintă o formă specială de existenţă şi organizare a naturii, supusă unui regim juridic particular de protecţie şi administrare.[1]

În cadrul Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (UICN) au fost stabilite, într-un document publicat în 1973, zece categorii de arii protejate, respectiv:

I = rezervaţii ştiinţifice/rezerve naturale integrale;

II = parcuri naţionale;

III = monumente naturale/elemente naturale marcante;

IV = rezervaţii de conservare a naturii/rezervaţii naturale divizate/sanctuare de faună;

V = peisaje terestre ori marine protejate;

VI = rezervaţii de resurse naturale;

VII= rezervaţii antropologice/regiuni biologice multiple/zone de gestiune a resurselor naturale;

VIII = regiuni naturale amenajate în scopul utilizării multiple/zone de gestiune a resurselor naturale;

IX = rezervaţii ale biosferei;

X = bunuri (naturale) ale patrimoniului mondial.

În documentele CPNAP şi UICN sunt utilizate pentru definirea şi caracterizarea acestora o serie de elemente şi criterii avute în vedere şi în prezentarea de mai jos.[1] Conform Călin, Răzvan, Politica de mediu, ed. Tritonic, București, 2007, p. 63.