Lucrare de diplomă: Uzucapiunea în noul Cod civil

Cuprinsul lucrării de licență

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. EVOLUŢIA INSTITUŢIEI UZUCAPIUNII. REGLEMENTAREA ACTUALĂ ÎN DREPTUL ROMÂNESC 4
1.1. Uzucapiunea în dreptul roman 4
1.2. Prescripţia achizitivă în vechiul drept francez 8
1.3. Uzucapiunea în dreptul canonic 14
1.4. Prescripția achizitivă în vechiul drept românesc 15
1.5. Reglementarea actuală a uzucapiunii în noul Cod civil 18
1.6. Fundamentul uzucapiunii 20
CAPITOLUL II. POSESIA, CONDIŢIE ESENŢIALĂ A UZUCAPIUNII 23
2.1. Noţiune şi reglementare 23
2.2. Discuţii privind natura juridică a posesiei 27
2.3. Domeniul de aplicare a posesiei 29
2.4. Elementele constitutive ale posesiei 30
2.5. Dobândirea şi pierderea posesiei 31
2.6. Condiţii de eficacitate ale posesiei 32
2.7. Efectele posesiei 35
CAPITOLUL III. FORMELE UZUCAPIUNII ÎN NOUL COD CIVIL ROMÂN 37
3.1. Uzucapiunea tabulară de 5 ani 40
3.2. Uzucapiunea extratabulară de 10 ani 42
3.3. Cursul prescripţiei achizitive 47
CAPITOLUL IV. EFECTELE PRESCRIPŢIEI ACHIZITIVE 53
4.1. Mecanismul de invocare a uzucapiunii 53
4.2. Efectele uzucapiunii 54
4.3. Uzucapiunea în regimul de carte funciară 58
CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE LEGE FERENDA 60
BIBLIOGRAFIE 64

Introducerea lucrării de licență

Apărută odată cu însăşi apariţia omului pe pământ, proprietatea a stat şi stă la baza dezvoltării societăţii omeneşti. Nu poate exista viaţă socială fără producerea celor necesare traiului, iar orice producţie are ca premisă esenţială şi indispensabilă însuşirea de către producător a bunurilor necesare acestei producţii1.
În sistemul legislativ român, uzucapiunea sau prescripția achizitivă este un mod originar de dobândire a proprietății sau a altor drepturi reale asupra unui bun imobil, ca efect al exercitării posesiunii utile asupra acelui bun un interval de timp determinat de lege.
Prin prisma obiectivelor propuse, prezenta lucrare îşi propune să dezvolte, în cele patru capitole, problematica prescripţiei achizitive aşa cum apare în lumina noului Cod Civil dar și a reglementărilor ce s-au succedat în timp, a dezbaterilor doctrinare şi a soluţiilor practicii judiciare.
Uzucapiunea este un mod principal de dobândire a dreptului de proprietate imobiliară cu rădăcini până în dreptul roman, care a ridicat şi continuă să ridice numeroase probleme, cel mai adesea controversate, în practica judiciară. Primul capitol surprinde evoluția conceptului de uzucapiune, începând de la dreptul roman și până la noul Cod civil în vigoare. Cel de-al doilea capitol prezintă posesia, atribut esenţial al dreptului de proprietate și condiție esențială a uzucapiunii.
Uzucapiunea a suferit modificări importante prin noul Cod civil, mai ales cu privire la termenele și condițiile în care poate fi obținută, astfel că cel de-al treilea capitol tratează formele uzucapiunii reglementate de prevederile noului Cod Civil. Uzucapiunea de 30 de ani şi uzucapiunea de 10 până la 20 de ani, reglementate de Codul Civil de la 1864, au fost înlocuite în prezent de uzucapiunea extratabulară de 10 ani (art. 930 din noul Cod civil) şi uzucapiunea tabulară de 5 ani (art. 931din noul Cod civil).
Cel de-al patrulea capitol cuprinde o analiza a efectelor prescripției achizitive, cu accent pe mecanismele de invocare a uzucapiunii, precum și uzucapiunea în regim de carte funciară.
În ultimul capitol sunt prezentate concluziile lucrării, subliniindu-se efectelor noilor reglementări asupra dobândirii dreptului de proprietate prin prescripția achizitivă.